Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi

2010-01-01
Erk, Hacıhasanoğlu
Soytaş, Uğur
Citation Formats
H. Erk and U. Soytaş, “Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi,” pp. 41–52, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81957.