Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi

2010-4
Hacıhasanoğlu, Erk
Soytaş, Uğur
Yatırımcılar, gelişen teknoloji ile birlikte ekonomi ve finansal sistemler entegre oldukça portföy riskini azaltmak için uluslararası piyasalarda çeşitlendirmeye daha çok yönelmeye başlamışlardır. Literatürde global risk algısında yaşanan değişimlerin özellikle gelişmekte olan ülke piyasalar arasında krizin yayılmasında etkisi olduğu öne sürülmektedir. Bu makalede global risk algısını yansıtan uluslararası oynaklığın, Türkiye’nin de dahil olduğu sekiz gelişmekte olan ülkenin kredi iflas takası primine etkisi 01.02. 2007-04.13. 2009 tarihleri arasında incelenmiştir.Çalışmanın bulguları, global risk algılamasında yaşanan değişimin gelişmekte olan ekonomiler arasında krizin kısa dönemli yayılmasına etkisi olabileceği savını desteklemekle birlikte, uzun dönemli yatırım evrenine sahip portföy yöneticilerinin uluslararası çeşitlendirme ile etkin portföyler kurabileceğini göstermektedir.

Suggestions

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kriz Sırası ve Sonrasındaki Trendleri Açıklamakta Güvenli Liman Faktörü ve Finansal Şokların Boyutunun Önemi Türkiye Örneği
Cömert, Hasan (null; 2013-06-21)
2008 krizinde Turkiye gibi bazi gelismekte olan ekonomiler ciddi manada sarsilsalar bile genel itibariyle gelismekte olan ulkeler krizi gelismis ulkelerden daha az zararla atlatmislardir. Gelismekte olan ulkelerin hemen hemen hic birisi finansal bir cokus yasamamistir. Turkiye gibi gelismekte olan ulkelerin ozellikle finansal bir cokus yasamamasinin arkasinda yatan nedenler nelerdir?. Bu makale gelismekte olan ulkelerin dunya krizinden gorece olarak daha az etkilenmis ve finansal bir cokusle karsilasmamis o...
Understanding collaborative action in emergent work ecosystems: makerspaces
Keklik, Özcan; Bakırlıoğlu, Yekta; Department of Industrial Design (2021-9)
As the design problems confronted are getting more complex, the necessity of different expertise becomes inevitable for comprehensive design solutions which indicate the importance of forming teams with professionals from diverse disciplines. With the emergence of collaborative teams, the importance of working frames has become prominent, and collaborative working frames have been introduced, namely interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. These working frames determine the type and leve...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu
Müezzinoğlu, Aysen; Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1992)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gün...
The Selection of Materials to Match Human Sensory Adaptation and Aesthetic Expectation in Industrial Design
Zuo, Hengfeng (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
It is significantly important to integrate various sources of knowledge and information for selecting and combining materials in today’s industrial design practice and education. Compared to the engineering and technical properties of materials, the information about the aesthetic attributes and sensory or perceptual features of materials is equally important but has been less explored. Based on theoretical and experimental research, this article addresses the fundamental contents of material aestheti...
Managing financial instability in emerging markets: A Keynesian perspective
Akyüz, Yılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-6)
The Keynesian analysis of financial instability as developed by Hyman Minsky provides considerable insights into understanding the nature and dynamics of boom-bust cycles driven by international capital flows in emerging markets. Its main policy conclusion that financial control rather than macroeconomic policy holds the key to financial stability is equally valid. There is, however, need to develop a new approach to financial control and place greater emphasis on managing capital inflows than has hitherto ...
Citation Formats
E. Hacıhasanoğlu and U. Soytaş, “Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 37, no. 1, pp. 41–52, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/320.