Paleomagnetic reconstruction of the Neotethyan Suture in Central Anatolia Turkey

2016-12-16
Özkaptan, Murat
Gülyüz, Erhan
Kaymakcı, Nuretdin
Langereis, Cor
Mesozoik iki sütür boyunca meydana geldiği için NeoTethyan Okyanusu'nun tüketimi ve güneyde Toroslar ve Kırşehir Bloğu ve kuzeyde Pontidler gibi araya giren kıta bloklarının birikmesi. Kuzeyde Pontidler ile güneyde Toroslar arasındaki İzmirAnkara Kenet Zonu (İASZ) ve Toroslar ile Kırşehir bloğu arasındaki Toros İçi Kenet Zonu (İTSZ) Haymana Havzası çevresinde buluşmaktadır. IASZ, kabaca bir EW trendi izler ve Çankırı Havzası'nın batı kenarı boyunca yaklaşık 90 ° 'lik keskin bir viraj yapar. ITSZ ise Tuz Gölü Fay Zonuna paralel bir KBD eğilimi izler ve kuzeyde İASZ ile ilgili yapılar tarafından üst baskı yapılır. Batıdan Doğuya; Haymana Tuz Gölü ve Çankırı havzaları bu sütür zonlarını sarar ve yitim ve çarpışma süreçleriyle ilişkili olarak gelişir, bu da onları Neotetislerin deformasyon tarihini ve evrimi çözmede paha biçilmez kılar. Bu bağlamda, özellikle bu havzaların Geç Kretaseden Güncel dolgusuna kadar bölgedeki düşey eksen rotasyonlarını belirlemek için çok detaylı bir paleomanyetik çalışma yaptık. Sonuçlar, bölgenin güçlü saat yönünde (CW) ve saat yönünün tersine (CCW), yerlerde ± 90 ° 'ye kadar dönüşler geçirdiğini ve bunun da bölgenin mevcut geometrisiyle sonuçlandığını göstermiştir. Haymana Havzasının orta kısmı 90 ° CCW yönünde dönerken, kuzey kısımları ve Tuz Gölü havzası ~ 30 ° CW yönünde dönmüştür, bu da bölgeden yayınlanan hemen hemen tüm paleomanyetik sonuçlarla çelişmektedir. Geri yüklenen geometriler, Yeni paleomanyetik verilere göre, Haymana, Tuz Gölü havzaları ve Çankırı Havzası'nın GB kenarının Eosen'den önce başlangıçta kuzey-güney yönünde yönlendiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, bölge için daha önce önerilen paleocoğrafik haritaların ve evrim senaryolarının ve modellerinin çoğunun büyük yeniden düşünmeyi ve ciddi revizyonları gerektirdiğini göstermektedir.
Agu Fall Meeting, 12 - 16 Aralık 2016,

Suggestions

Paleoclimate reconstruction from varved sediments in Köyceğiz Lake, Southwest Anatolia
Karadaş, Özlem; Avşar, Ulaş; Department of Geological Engineering (2022-8-10)
Understanding how the Earth's climate has changed in the past is vital to understand the current climate change and forecast the climate in the future. Thus, high resolution paleoclimate archives provide insight into the idea of how climate has changed over time far beyond instrumental records. Among many paleoclimate archives, annually laminated lake sediments “varves” provide the possibility to obtain highly resolved climate proxies as well as excellent chronological time control. The aim of this study is...
Paleotsunami investigation in sediments of Demre Lagoon (Eastern Mediterranean)
Şen, Serap; Avşar, Ulaş; Department of Geological Engineering (2022-6)
There are historical tsunami records in the Eastern Mediterranean region, which is geodynamically active and has several tsunamigenic sources. This study aims to investigate the geological traces of these tsunamis in Demre Lagoon. In this context, ITRAX micro-XRF core scanning was performed on four cores taken from the lagoon, and their radiographic images and elemental variations were revealed. In addition, grain-size analysis was performed on 3 of the cores, and the percentage variation of the detrital se...
Petrogenesis of the Neogene-Quaternary mafic lavas from the Tunceli-Elazığ region (Eastern Turkey)
Aktağ, Alican; Sayıt, Kaan; Department of Geological Engineering (2022-1-27)
The most primitive members of the Late Miocene Tunceli and Pleistocene Elazığ mafic volcanics within the Eastern Anatolian Volcanic Province (EAVP) preserve details regarding the chemical geodynamics of eastern Anatolia. This study, therefore, primarily aims to establish the chemical composition of the source components that have contributed to these volcanics to enhance the understanding of the nature of mantle domains beneath eastern Anatolia. Quantitative modelings suggest that at least three distinct c...
GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE ARC-RELATED KÖSDAĞ METAVOLCANICS, SOUTHERN CENTRAL PONTIDES, NORTHERN TURKEY
Berber, Faruk; Sayıt, Kaan; Department of Geological Engineering (2021-12-27)
The Kösdağ Metavolcanics (KM) in the southern Central Pontides crops out between the Izmir-Ankara-Erzincan Suture Zone (IAESZ) in the south and the Sakarya Composite Terrane in the north. The unit is represented by a low-grade metamorphic assemblage including meta-basics, meta-intermediates, and meta-felsics, interlayered with recrystallized limestone, mudstone, and chert. While the unit is bounded to the north by the North Anatolian Fault Zone (NAFZ), the Dikmen Formation stratigraphically overlie the unit...
LATE HOLOCENE SEISMO-TURBIDITE INVESTIGATION IN THE SEDIMENTS OF GULF OF AQABA
Bektaş, Zeynep; Avşar, Ulaş; Department of Geological Engineering (2021-2-12)
The Gulf of Aqaba is located at the southern part of the Dead Sea Fault (DSF), the length of which is reaches approximately to 1200 km, extending up to Amuq valley in southern Turkey. The gulf is characterized by three pull-apart basins accommodating trans-tensional deformation. Although paleo-seismological information on the past devastating earthquakes that occurred on the on-shore part of DSF is available, it is lacking for the off-shore part of the DSF. In order to fill this information gap and to impro...
Citation Formats
M. Özkaptan, E. Gülyüz, N. Kaymakcı, and C. Langereis, “Paleomagnetic reconstruction of the Neotethyan Suture in Central Anatolia Turkey,” presented at the Agu Fall Meeting, 12 - 16 Aralık 2016, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/188036.