Department of Geological Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (404)

Has File(s)
No (392)
Yes (12)

Author
Özacar, Atilla Arda (70)
Sayıt, Kaan (53)
Kaymakcı, Nuretdin (42)
Avşar, Ulaş (40)
Akgün, Haluk (36)

Subject
Turkey (5)
Menderes Massif (4)
Alıcı fonksiyon (3)
Ankara (3)
Central Anatolia (3)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (13)
2000 - 2009 (65)
2010 - 2019 (287)
2020 - 2022 (38)

Item Type
Conference Paper (378)
Poster (3)
Conference (1)
Workshop (1)

Recent Submissions

Shear-hosted Gold Mineralization in Central Anatolian Metamorphic Massifs
Onat, Kaan; Kaymakcı, Nuretdin; Kuşcu, İlkay; Yalçıntaş, Hakan; Kaskatı, Mustafa Tuna (2022-9-13)
Niğde Massif (South-central Turkey) is a metamorphic core complex composed of amigmatite-paragneiss basement, overlain by schist-marble-amphibolite alternation and a thickmarble sequence. The massif experienced peak pressu...
Geological Setting and Mineralization of Gicik Low-sulfidation Epithermal Au-Ag±Te Deposit (Ankara, North-Central Anatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2022-09-08)
EVOLUTION OF THE ARABIAN CARBONATE PLATFORM (APTIAN– CAMPANIAN) IN SOUTH-EAST TURKEY: RESPONSES TO PALAEOCLIMATE, TECTONICS AND PALAEOCEANOGRAPHICAL CHANGES
Yılmaz, İsmail Ömer; Özer, Sacit; Mülayim, Oğuz; Tasli, Kemal; Sari, Bilal; Hoşgör, Izzet (2022-08-22)
Measured stratigraphical sections (İnişdere-Adıyaman, Türkoğlu-Kahramanmaraş and Sabunsuyu-Kilis) have enabled us to determine carbonate platform evolution during the Aptian–Campanian interval in south-east Turkey. It s...
A relatively pristine C-like component in the eastern Anatolian asthenosphere
Aktağ, Alican; Sayıt, Kaan; Peters, B.J.; Furman, T.; J., Rickli (2022-05-23)
A new set of overprinting slip-data along Manisa Fault in Aegean Extensional Province, Western Anatolia
Tekin, Taner; Sançar, Taylan; Rojay, Fuat Bora (2022-05-23)
Interplay between the dynamic effects of the northward subduction of the African plate beneath the Aegean continental fragment and the North Anatolian dextral strike slip fault to the north caused a complex large-scale ext...
Do Large Earthquakes along Major Faults Synchronize in Time?
Sopacı, Eyüp; Özacar, Atilla Arda (2022-05-23)
The triggering mechanism of earthquakes and their synchronization in time and space can be considered the two sides of the same coin. Our previous studies on earthquake triggering reveal sensitive parameters affecting the ...
Mezozoyik'te Standardize Edilmemiş Son Sistem Sınırı Olarak Kalan Jura – Kretase Geçişi Boyunca Sığ ve Derin Denizel Biyo-olaylarının Sayısal Biyostratigrafik Yöntemler İle Kalibrasyonu: Pontid Karbonat Platformundan Bir Sentez
Atasoy, Serdar Görkem; Altıner, Demir; Altıner, Sevinç (2022-05-09)
Geç Jura-Erken Kretase aralığı standardize edilmemiş birçok katı kapsamakta olup, Mezozoyik'te GSSP ile tanımlanmamış tek sistem sınırı olan Jura/Kretase (J/K) sınırını içermektedir. Tetis kuşağındaki derin denizel devamlı...
Recycled Oceanic Lithosphere as an Enriched Component in the Eastern Anatolian Asthenospheric Mantle: Inferred from Trace Element and Sr-Nd-Hf-Pb Isotope Compositions of Quaternary Elazığ Intraplate Volcanics
Aktağ, Alican; Sayıt, Kaan; Peters, Bj; Furman, T.; Rickli, J (2022-04-15)
Performance Analysis of Existing Vs30 Prediction Models for Turkey and New Approaches to Improve
Okay, Hakan Bora; Özacar, Atilla Arda (2022-04-11)
Various parameters are used for geotechnical characterization and considering seismic site conditions. Among them, the most widely used one is the average shear wave velocity (Vs30) of the first 30 meters of the Earth's...
Orta ve Batı Anadolu Geç Senozoyik Magmatizmasının Bölgesel Metalojeni Üzerindeki Etkileri
İmer, Ali (2022-04-11)
Minimum Eğrilik Algoritması ile Yönlü Sondaj ve Kompozitleme Bilgisayar Programı
Ertunç, Güneş; İmer, Ali (2022-03-24)
In this study, two graphical user interface (GUI) based drillhole database applications, compiled by the authors, are introduced. The first executable applet is developed to automatically interpolate and calculate between ...
Hydromechanical Behavior of a Tuff/Bentonite Mixture Treated with Cement
Demdoum, Abdellah; Daheur, Elhadj Guesmia; Loualbia, Hamza; Bounouara, Zahra; Ghembaza, Moulay Smaine; Akgün, Haluk (2022-01-01)
© 2022, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd.Sandy soil-clay mixtures are commonly used as a liner/barrier material in various engineering applications, such as construction of hydrau...
Prediction of Modal Response of Towers Using Artificial Neural Networks
Yücel, Özge; Demir, Berkan; Ates, H. Ibrahim; ALDEMİR, ALPER (2022-01-01)
© 2022 American Society of Civil Engineers.Overhead transmission line towers may be subjected to a severe level of earthquake-related forces if the line lies in a seismically active region. However, the traditional practic...
Overview of the Tectonic Evolution of the Sogut Metamorphics, Variscan Basement Assemblage of the Central Sakarya Terrane (NW Eskisehir, Turkey)
Yasar, I. Dogancan; Sayıt, Kaan; Hames, W.E.; Koralay, Osman Ersin; Jeong, Y-J.; Göncüoğlu, Mehmet Cemal (2021-10-10)
Geologic Setting and Mineralization of Gicik Low-Sulfidation Epithermal Au Deposit (North-CentralAnatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-09-13)
Assessment of kinematic rock slope failures in Mudurnu Valley, Turkey
Arslan Kelam, Arzu; Akgün, Haluk (2021-09-06)
Slope instabilities are one of the most frequent natural hazards capable of causing severe failures both at regional and large scales. Mudurnu, which is settled on a steep valley, is affected by regional rock slope instabi...
Haymana Havzası’ndan (İç Anadolu, Türkiye) Geç Paleosen-Erken Eosen Pteropodları (Gastropoda: Euthecosomata)
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2021-05-26)
Bütün hayat döngülerini planktonik olarak geçiren Gastropoda Sınıfında yer alan Pteropoda Takımı’ndan Alttakım Euthecosomata’nın stratigrafik dağılımı (Kretase-Güncel) tam olarak ortaya konulmamıştır. Bunun iki nedeni ola...
Cevher Kütlesi Modellemesine Bir Makine Öğrenme Yaklaşımı – Taç Epitermal Au Yatağının Modelleme Çalışması Ön Bulguları
Ertunç, Güneş; İmer, Ali; Tercan, Abdullah Erhan; Atalay, Fırat (2021-05-24)
Jeolojik modellerin oluşturulmasında açık ve örtülü modelleme yöntemleri kullanılmaktadır.Klasik kesit yöntemi ile oluşturulan açık cevher modelleri, veritabanına eklenen her yeniveriye göre ya küçük değişikliklerle te...
Determination Of Asbestos Using As A Construction Material On Public Buildings Between 1960-1980 And Its Importance In Terms Of Medical Geology
Dündar Mustafa, Deniz; Toksoy Köksal, Fatma (2021-05-24)
Asbest minerallerinin 20. yüzyılın başından itibaren pek çok alanda özellikle de yapı malzemelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygunlukları sebebiyle izolasyon amacıyla yaygın olarak y...
Maden Kompleksine ait derin denizel istiflerin planktonik foraminifer toplulukları (Doğu Türkiye)
Atakul Özdemir, Ayşe; Altıner, Sevinç; ÖZDEMİR, YAVUZ; MERCAN, ÇAĞRI; OYAN, VURAL; Güleç, Nilgün Türkan (2021-05-24)
Citation Formats