Department of Geological Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (396)

Has File(s)
No (383)
Yes (13)

Author
Özacar, Atilla Arda (70)
Sayıt, Kaan (53)
Kaymakcı, Nuretdin (41)
Avşar, Ulaş (40)
Akgün, Haluk (36)

Subject
Turkey (5)
Menderes Massif (4)
Alıcı fonksiyon (3)
Ankara (3)
Central Anatolia (3)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (13)
2000 - 2009 (65)
2010 - 2019 (287)
2020 - 2022 (30)

Item Type
Conference Paper (370)
Poster (3)
Conference (1)
Workshop (1)

Recent Submissions

Geological Setting and Mineralization of Gicik Low-sulfidation Epithermal Au-Ag±Te Deposit (Ankara, North-Central Anatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2022-09-08)
A relatively pristine C-like component in the eastern Anatolian asthenosphere
Aktağ, Alican; Sayıt, Kaan; Peters, B.J.; Furman, T.; J., Rickli (2022-05-23)
Do Large Earthquakes along Major Faults Synchronize in Time?
Sopacı, Eyüp; Özacar, Atilla Arda (2022-05-23)
The triggering mechanism of earthquakes and their synchronization in time and space can be considered the two sides of the same coin. Our previous studies on earthquake triggering reveal sensitive parameters affecting the ...
Mezozoyik'te Standardize Edilmemiş Son Sistem Sınırı Olarak Kalan Jura – Kretase Geçişi Boyunca Sığ ve Derin Denizel Biyo-olaylarının Sayısal Biyostratigrafik Yöntemler İle Kalibrasyonu: Pontid Karbonat Platformundan Bir Sentez
Atasoy, Serdar Görkem; Altıner, Demir; Altıner, Sevinç (2022-05-09)
Geç Jura-Erken Kretase aralığı standardize edilmemiş birçok katı kapsamakta olup, Mezozoyik'te GSSP ile tanımlanmamış tek sistem sınırı olan Jura/Kretase (J/K) sınırını içermektedir. Tetis kuşağındaki derin denizel devamlı...
Recycled Oceanic Lithosphere as an Enriched Component in the Eastern Anatolian Asthenospheric Mantle: Inferred from Trace Element and Sr-Nd-Hf-Pb Isotope Compositions of Quaternary Elazığ Intraplate Volcanics
Aktağ, Alican; Sayıt, Kaan; Peters, Bj; Furman, T.; Rickli, J (2022-04-15)
Orta ve Batı Anadolu Geç Senozoyik Magmatizmasının Bölgesel Metalojeni Üzerindeki Etkileri
İmer, Ali (2022-04-11)
Performance Analysis of Existing Vs30 Prediction Models for Turkey and New Approaches to Improve
Okay, Hakan Bora; Özacar, Atilla Arda (2022-04-11)
Various parameters are used for geotechnical characterization and considering seismic site conditions. Among them, the most widely used one is the average shear wave velocity (Vs30) of the first 30 meters of the Earth's...
Minimum Eğrilik Algoritması ile Yönlü Sondaj ve Kompozitleme Bilgisayar Programı
Ertunç, Güneş; İmer, Ali (2022-03-24)
In this study, two graphical user interface (GUI) based drillhole database applications, compiled by the authors, are introduced. The first executable applet is developed to automatically interpolate and calculate between ...
Hydromechanical Behavior of a Tuff/Bentonite Mixture Treated with Cement
Demdoum, Abdellah; Daheur, Elhadj Guesmia; Loualbia, Hamza; Bounouara, Zahra; Ghembaza, Moulay Smaine; Akgün, Haluk (2022-01-01)
© 2022, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd.Sandy soil-clay mixtures are commonly used as a liner/barrier material in various engineering applications, such as construction of hydrau...
Overview of the Tectonic Evolution of the Sogut Metamorphics, Variscan Basement Assemblage of the Central Sakarya Terrane (NW Eskisehir, Turkey)
Yasar, I. Dogancan; Sayıt, Kaan; Hames, W.E.; Koralay, Osman Ersin; Jeong, Y-J.; Göncüoğlu, Mehmet Cemal (2021-10-10)
Geologic Setting and Mineralization of Gicik Low-Sulfidation Epithermal Au Deposit (North-CentralAnatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-09-13)
Assessment of kinematic rock slope failures in Mudurnu Valley, Turkey
Arslan Kelam, Arzu; Akgün, Haluk (2021-09-06)
Slope instabilities are one of the most frequent natural hazards capable of causing severe failures both at regional and large scales. Mudurnu, which is settled on a steep valley, is affected by regional rock slope instabi...
Haymana Havzası’ndan (İç Anadolu, Türkiye) Geç Paleosen-Erken Eosen Pteropodları (Gastropoda: Euthecosomata)
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2021-05-26)
Bütün hayat döngülerini planktonik olarak geçiren Gastropoda Sınıfında yer alan Pteropoda Takımı’ndan Alttakım Euthecosomata’nın stratigrafik dağılımı (Kretase-Güncel) tam olarak ortaya konulmamıştır. Bunun iki nedeni ola...
Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-05-24)
Ankara şehir merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alan Gicik Au yatağı, Sakarya Zonu’nun güney kenarı üzerinde gelişmiş orta Eosen yaşlı andezitik–dasitik bileşimdeki volkanik istifin içerisinde yer alan bir dizi silisl...
Olası CO2 Depolama Sahaları Olarak Akköy ve Edremit Jeotermal Sistemlerindeki Akışkan - Kayaç Etkileşimlerinin Jeokimyasal Modellemesi: Ön Çalışma Sonuçları
Elidemir, Sanem; Güleç, Nilgün Türkan (2021-05-24)
CO2 ’in yeraltında depolanması, i) insan kaynaklı emisyonlardan dolayı atmosferdeki CO2 miktarındaki artışın ve ii) bu emisyonların, küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerindeki istenmeyen etkilerinin azaltılması konusun...
Cevher Kütlesi Modellemesine Bir Makine Öğrenme Yaklaşımı – Taç Epitermal Au Yatağının Modelleme Çalışması Ön Bulguları
Ertunç, Güneş; İmer, Ali; Tercan, Abdullah Erhan; Atalay, Fırat (2021-05-24)
Jeolojik modellerin oluşturulmasında açık ve örtülü modelleme yöntemleri kullanılmaktadır.Klasik kesit yöntemi ile oluşturulan açık cevher modelleri, veritabanına eklenen her yeniveriye göre ya küçük değişikliklerle te...
Şahinli (Sırakayalar ve Karatepe) Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Yatağının (Lapseki, KB Türkiye) Jeolojisi ve Au-Ag Cevherleşmesi
Dilekler, Gülnur; İmer, Ali (2021-05-24)
Şahinli damar tipi Au-Ag yatağı, cevherleşme açısından büyük potansiyele sahip Biga Yarımadası’nın KB kesiminde, Lapseki civarında (Çanakkale) yer almaktadır. Cevherli damarlar konumsal olarak tabanda Permo-Triyas yaşlı Ça...
Determination Of Asbestos Using As A Construction Material On Public Buildings Between 1960-1980 And Its Importance In Terms Of Medical Geology
Dündar Mustafa, Deniz; Toksoy Köksal, Fatma (2021-05-24)
Asbest minerallerinin 20. yüzyılın başından itibaren pek çok alanda özellikle de yapı malzemelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygunlukları sebebiyle izolasyon amacıyla yaygın olarak y...
Genişlemeli Bölgelerde Oluşan Transfer Fayların Gerinim Analizi: Mikropolar Teori ile Çıkarımlar
Tokay, Bülent; Bozkurt, Erdin (2021-04-26)
Transfer faults are generally identified as transversely oriented discrete faults linking normal fault segments in extensional tectonic settings. The presence of the transfer faults in fault networks provides displacement ...
Simulation of Instant and Delayed Seismic Triggering Observed After the 30 October 2020 Samos Earthquake at Nearby Faults
Sopacı, Eyüp; Özacar, Atilla Arda (2021-04-19)
Citation Formats