Department of Geological Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (351)

Has File(s)
No (344)
Yes (7)

Author
Özacar, Atilla Arda (68)
Kaymakcı, Nuretdin (41)
Avşar, Ulaş (40)
Akgün, Haluk (35)
Beck, Susan L. (31)

Subject
Turkey (5)
Menderes Massif (4)
Alıcı fonksiyon (3)
Ankara (3)
Central Anatolia (3)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (13)
2000 - 2009 (59)
2010 - 2019 (256)
2020 - 2022 (22)

Item Type
Conference Paper (325)
Poster (3)
Conference (1)
Workshop (1)

Recent Submissions

Orta ve Batı Anadolu Geç Senozoyik Magmatizmasının Bölgesel Metalojeni Üzerindeki Etkileri
İmer, Ali (2022-04-11)
Minimum Eğrilik Algoritması ile Yönlü Sondaj ve Kompozitleme Bilgisayar Programı
Ertunç, Güneş; İmer, Ali (2022-03-24)
In this study, two graphical user interface (GUI) based drillhole database applications, compiled by the authors, are introduced. The first executable applet is developed to automatically interpolate and calculate between ...
Geologic Setting and Mineralization of Gicik Low-Sulfidation Epithermal Au Deposit (North-CentralAnatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-09-13)
Assessment of kinematic rock slope failures in Mudurnu Valley, Turkey
Arslan Kelam, Arzu; Akgün, Haluk (2021-09-06)
Slope instabilities are one of the most frequent natural hazards capable of causing severe failures both at regional and large scales. Mudurnu, which is settled on a steep valley, is affected by regional rock slope instabi...
Haymana Havzası’ndan (İç Anadolu, Türkiye) Geç Paleosen-Erken Eosen Pteropodları (Gastropoda: Euthecosomata)
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2021-05-26)
Bütün hayat döngülerini planktonik olarak geçiren Gastropoda Sınıfında yer alan Pteropoda Takımı’ndan Alttakım Euthecosomata’nın stratigrafik dağılımı (Kretase-Güncel) tam olarak ortaya konulmamıştır. Bunun iki nedeni ola...
Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-05-24)
Ankara şehir merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alan Gicik Au yatağı, Sakarya Zonu’nun güney kenarı üzerinde gelişmiş orta Eosen yaşlı andezitik–dasitik bileşimdeki volkanik istifin içerisinde yer alan bir dizi silisl...
Olası CO2 Depolama Sahaları Olarak Akköy ve Edremit Jeotermal Sistemlerindeki Akışkan - Kayaç Etkileşimlerinin Jeokimyasal Modellemesi: Ön Çalışma Sonuçları
Elidemir, Sanem; Güleç, Nilgün Türkan (2021-05-24)
CO2 ’in yeraltında depolanması, i) insan kaynaklı emisyonlardan dolayı atmosferdeki CO2 miktarındaki artışın ve ii) bu emisyonların, küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerindeki istenmeyen etkilerinin azaltılması konusun...
Cevher Kütlesi Modellemesine Bir Makine Öğrenme Yaklaşımı – Taç Epitermal Au Yatağının Modelleme Çalışması Ön Bulguları
Ertunç, Güneş; İmer, Ali; Tercan, Abdullah Erhan; Atalay, Fırat (2021-05-24)
Jeolojik modellerin oluşturulmasında açık ve örtülü modelleme yöntemleri kullanılmaktadır.Klasik kesit yöntemi ile oluşturulan açık cevher modelleri, veritabanına eklenen her yeniveriye göre ya küçük değişikliklerle te...
Şahinli (Sırakayalar ve Karatepe) Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Yatağının (Lapseki, KB Türkiye) Jeolojisi ve Au-Ag Cevherleşmesi
Dilekler, Gülnur; İmer, Ali (2021-05-24)
Şahinli damar tipi Au-Ag yatağı, cevherleşme açısından büyük potansiyele sahip Biga Yarımadası’nın KB kesiminde, Lapseki civarında (Çanakkale) yer almaktadır. Cevherli damarlar konumsal olarak tabanda Permo-Triyas yaşlı Ça...
Determination Of Asbestos Using As A Construction Material On Public Buildings Between 1960-1980 And Its Importance In Terms Of Medical Geology
Dündar Mustafa, Deniz; Toksoy Köksal, Fatma (2021-05-24)
Asbest minerallerinin 20. yüzyılın başından itibaren pek çok alanda özellikle de yapı malzemelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygunlukları sebebiyle izolasyon amacıyla yaygın olarak y...
Genişlemeli Bölgelerde Oluşan Transfer Fayların Gerinim Analizi: Mikropolar Teori ile Çıkarımlar
Tokay, Bülent; Bozkurt, Erdin (2021-04-26)
Transfer faults are generally identified as transversely oriented discrete faults linking normal fault segments in extensional tectonic settings. The presence of the transfer faults in fault networks provides displacement ...
Simulation of Instant and Delayed Seismic Triggering Observed After the 30 October 2020 Samos Earthquake at Nearby Faults
Sopacı, Eyüp; Özacar, Atilla Arda (2021-04-19)
The impact of cyclic loads on physicomechanical properties of the massive and vesicular basalts
Dursun, Felat; Topal, Tamer (2020-11-10)
Stone monuments are the most visible and essential structures of our cultural heritage; however, many of the historical structures around the world are now suffering from stone deterioration. Diyarbakır City Walls, which w...
Effect of Weathering Tests on Microfracture Properties of the Massive and Vesicular Basalts
DURSUN, FELAT; Topal, Tamer (2020-10-03)
Petrographic investigations not only provide knowledge on the mineralogical state and provenance of rock materials, they also can be used as a strong tool for evaluating its weathering potential and durability. It is known...
Application of an Optical Fiber Based Monitoring System to a Mass Movement Area
Arslan Kelam, Arzu; Akgün, Haluk (2020-06-28)
The purpose of this study is to generate a long-term and continuous monitoring system that is near-real-time for mass movements by utilizing optical fibers. The system is composed of fiber optic cables and a device called ...
Pedestrian Tsunami Evacuation Time Maps for Southern Coast of Bodrum Peninsula, Turkey
Çelikbaş, Büşra; Tüfekçi Enginar, Duygu; Doğan, Gözde Güney; Süzen, Mehmet Lütfi; Kolat, Çağıl; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Necmioğlu, Öcal; Annunziato, Alessandro; Santını, Marzıa; Bali, Siret (2020-05-06)
Turkey suffered from devastating earthquakes and faced with a considerable number of tsunamis in its past. Although, tsunamis occurred in Turkey are not catastrophic as the ones in Pacific Ocean, they may still cause subst...
Evaluation of the sensitivity of open source DEM vs. local high resolution DEM data in tsunami hazard assessment
Tüfekçi Enginar, Duygu; Süzen, Mehmet Lütfi; Yalçıner, Ahmet Cevdet (2020-05-06)
Tsunami simulations using high resolution datasets would always resemble the results that are closer to the reality. However, high resolution airborne or spaceborne local datasets have not yet been available for many regio...
Lithogeochemical Characterization of Akkoy and Edremit Geothermal Fields as Prospective CO2 Storage Sites: A Preliminary Study
Elidemir, Sanem; Güleç, Nilgün Türkan (2020-05-04)
Faunal and environmental changes through the Cretaceous-Paleogene boundary (K-Pg) linked with Deccan Volcanism: evidence from the Neo-Tethys, Turkey
Karabeyoglu, Ali Uygar; Adatte, Thierry; Lorenzo, Valentin; Altıner, Sevinç; Altıner, Demir (2020-05-04)
Epicontinental seas as efficient carbon sinks: proto-Paratethys & West Siberian seas during the PETM
Kaya, Mustafa Yücel; Dupont‐Nivet, G; Frieling, Joost; Fioroni, C; Rohrmann, A; Altıner, Sevinç; Vardar, Ezgi; Plesse, Birgit; Mamtimin, Mehmut; Zhaojie, Guo (2020-05-04)
Removal of carbon on geological timescales is generally assumed to be governed by the relative strength of silicate weathering and organic carbon burial. For past transient warming phases organic carbon burial has been con...
Citation Formats