Hide/Show Apps

Gemsitabin Yüklü Yarım Jenerasyon PAMAM Dendrimer Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik Etkileri

2016-02-24
Parsian, Maryam
MUTLU, PELİN
YALÇIN AZARKAN, SERAP
TEZCANER, AYŞEN
GÜNDÜZ, UFUK