Addressing challenges and requirements for localtsunami awareness, warning and mitigation:a “last mile” case study for Bodrum-Turkey

2019-10-11
Necmioğlu, Öcal
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Kalafat, Doğan
Süzen, Mehmet Lütfi
Tanırcan, Gülüm
Anunzıato, Alessandro
Santını, Marzıa
Güney Doğan, Gözde
Tüfekçi Enginar, Duygu
Doğru, Aslı
Güneş, Yavuz
Yelkenci Necmioğlu, Seda
Bali, Siret
Özener, Haluk
Citation Formats
Ö. Necmioğlu et al., “Addressing challenges and requirements for localtsunami awareness, warning and mitigation:a “last mile” case study for Bodrum-Turkey,” presented at the 5. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (8 - 11 Ekim 2019), 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83146.