İpek Sektörü Atıksularından Ürün Geri Kazanımı ile Çevre Kirliliğinin Azaltılması

2017-10-07
Kiraz, Bora
Bayram, İsmail
Yetiş, Ülkü
Çapar, Gökşen
Citation Formats
B. Kiraz, İ. Bayram, Ü. Yetiş, and G. Çapar, “İpek Sektörü Atıksularından Ürün Geri Kazanımı ile Çevre Kirliliğinin Azaltılması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83634.