Üzüm Posası ve Bileşenlerinin Bazı Termokimyasal Özellikleri ve İzotermal Olmayan Şartlarda Piroliz Kinetikleri

2012-09-05
Aktaş, Türkan
Öztop, Halil Mecit
Citation Formats
T. Aktaş and H. M. Öztop, “Üzüm Posası ve Bileşenlerinin Bazı Termokimyasal Özellikleri ve İzotermal Olmayan Şartlarda Piroliz Kinetikleri,” presented at the 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, (5 - 07 Eylül 2012), Samsun, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85434.