Department of Food Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (81)

Has File(s)
No (81)

Author
Öztop, Halil Mecit (30)
Alpas, Hami (22)
Şahin, Serpil (12)
Şümnü, Servet Gülüm (9)
Şensoy, İlkay (8)

Subject
Food security (3)
Chestnut flour (2)
Food chain security (2)
Food Science & Technology (2)
Hidrojel (2)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (1)
2000 - 2009 (11)
2010 - 2020 (68)

Recent Submissions

NMR Relaxometry as a Tool to Understand the Effect of HHP on the Gelation Properties of Fish Gelatin
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit; Okur, İlhami; Sezer, Pürlen (2020-03-19)
Effect of fiber addition on gelatinization crystallinity of wheat starch
Güven, Özge; Şensoy, İlkay (null; 2019-11-12)
Dietary fibers (DF) have been shown to decrease postprandial glucose levels of starch-based foods. One possible explanation is that competition between starch and fiber for water may limit starch gelatinization. Less gelat...
Bacterial cellulase production using grape pomace hydrolysate as a carbon source
Kurt, Ayşe Sultan; Çekmecelioğlu, Deniz (2019-11-09)
Preparation and Characterisation of Chickpea Flour-based Biodegradable Films Reinforced with Rice Starch Nanoparticles
Aşık, Buse; Ertan, Kübra; Şahin, Serpil (2019-11-07)
A study on the effects of some soy products on rheological and textural properties of milk chocolate
Yolaçaner, Elif; Öztop, Halil Mecit; Meclis, İzlem Cansu (2018-07-07)
As the consumer expectation for healthy and functional foods is increasing, utilization of many alternative ingredients is proceeding constantly in food production nowadays. Soybean products are among these ingredients sin...
Ingredient effects on the stability of jelly gums during storage
Şümnü, Servet Gülüm; Tireki, Suzan; Şahin, Serpil (2018-04-13)
Melas Kullanılarak Yerel Micractinium sp. ME05 Suşunun Büyütülmesi ve Yağ Üretimi
Köse Engin, Işkın; Çekmecelioğlu, Deniz; Yücel, Ayşe Meral; Öktem, Hüseyin Avni (2018-01-02)
Yerel Micractinium sp. ME05 suşunun şilempe kullanılarak büyütülmesi ve biyodizel üretimi
Köse Engin, Işkın; Çekmecelioğlu, Deniz; Yücel, Ayşe Meral; Öktem, Hüseyin Avni (null; 2018-01-02)
Mikroalgler fosil yakıtlara alternatif olabilecek önemli enerji kaynakları olarak görülmektedir. Mikroalgler yüksek fotosentez verimleri ve yüksek biyokütle üretimlerinden dolayı biyodizel üretimi için ilgi görmektedirler....
Evaluating fungal co-production of cellulase and xylanase enzymes at shake-flask scale using distillers dried grains with solubles (DDGS) and its validation in benchtop fermenters
Çekmecelioğlu, Deniz; Demirci, Ali (2018-01-01)
Polisakkarit Eklenmiş Peynir Altı Suyu Proteini Hidrojellerinin Simüle Edilmiş Mide Öz Suyundaki Salım Davranışının ve Özelliklerinin İncelenmesi
Özel, Barış; Aydın, Özlem; Öztop, Halil Mecit (null; 2017-11-11)
Peynir altı suyu proteini izolatıyla elde edilen hidrojellerin tasarlanması vekarakterizasyonu, bu yapıların biyoaktif ajanları kontrollü olarak salma etkisinedeniyle ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, kara havuç suyu özütü y...
Yüksek Hidrostatik Basınç (yhb) Uygulanmış, Farklı Emülgatörler Ile Stabilize Edilmiş Palm Stearin Emülsiyonlarının Nmr Relaksometre Ile Karakterizasyonu
Sevdin, Sezen; Ozel, Baris; Alpas, Hami; Oztop, Mecit Halil (null; 2017-11-11)
Aljinat-Kitre Zamkı Kullanılarak Hazırlanmış İnsülin Yüklü Hidrojellerin Salınım Davranışının İncelenmesi
Çıkrıkcı, Sevil; Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit (2017-11-09)
Hidrojeller gıda mühendisliği, eczacılık, biyomedikal ve biyomühendislik gibi pek çok alanda geniş uygulamalara sahip üç boyutlu hidrofilik çapraz bağlı polimerlerdir. Biyoaktif ya da ilaç maddelerinin kontrollü salım sist...
Non-thermal processing in food industry: Modelimg, food safety and consumer acceptance
Alpas, Hami (2017-10-04)
Today’s mainstream food preservation methods mostly depend on two dimensions- namely time and temperature and have several drawbacks. The use of heat (pasteurization, sterilization and blanching, etc.) can destroy nutrient...
Determining The Effects of The Stinging Nettle (Urtica dioica) extract on biofilm Formation of Salmonella enterica Serovars.
Cesur, Aylin; Soyer, Yeşim (2017-08-31)
The increasing population leads ti an increasing demand for fresh produce all around the world. Making provisions for inhibiting foodborne pathogens, especially the ones producing biofilms, such as Salmonella spp., might r...
A comparison study of ozonolysis for conversion of hazelnut shells and corn stover to fermentable sugars
Uzuner, Sibel; Sharma Shivappa, Ratna Rani; Çekmecelioğlu, Deniz (null; 2017-07-02)
Effects of High Hydrostatic Pressure Treatment on Water Absorption Properties of Bovine and Fish Gelatin
Gültekin, Necmiye Büşra; Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit (null; 2017-06-28)
The objective of this study was to investigate the effect of High Hydrostatic Pressure (HHP) treatment on physical properties of bovine (220, 240 and 250 bloom) and fish (240 bloom) gelatins. HHP treatment parameters we...
Effect of Different Heating Types on The Release Behavior of Black Carrot Extract from Polysaccharide Added Whey Protein Hydrogels
Özel, Barış; Çıkrıkcı, Sevil; Aydın, Özlem; Öztop, Halil Mecit (null; 2017-06-25)
Foodgradepolymerhydrogelscouldbeconsideredasnoveldeliverydevicesforcontrolledreleaseofbioactiveagents.Inthisstudycompositewheyproteinhydrogelswithdifferentpolysaccharideswereformulatedandreleasebehavioroftheblackcarrotextr...
Use of Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Low Resolution NMR Relaxometry to Follow Physicochemical Changes in Foods, Detect Quality and Asses Stability of Colloidal Systems
Öztop, Halil Mecit; Akbaş, Elif; Çıkrıkcı, Sevil; Güner, Selen; Kırtıl, Emrah; Özel, Barış (2017-05-12)
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a technique that is mostly used to visualize internal structure and most commonly used in medicine. With the advancement on low frequency, low resolution and low cost ...
Industrial use of High Hydrostatic Pressure in Food Industry Realities for Food Safety
Alpas, Hami (2016-10-26)
High hydrostatic pressure (HHP) also called as ultra high pressure (UHP), high pressure processing (HPP), high pressure pasteurization (HPP) has been studied over 30 years under different names. Recently, it has been brand...
pH basınç depolama sıcaklığı ve süresinin soya Lesitini ile hazırlanmış lipozomların fiziksel stabilite indikatörü olan zeta potansiyeli üzerine etkisinin incelenmesi
Güner, Selen; Öztop, Halil Mecit (null; 2016-10-07)
Lipozomlar, fosfolipitlerin sulu çözeltilerde yüksek enerjiye maruz bırakıldıklarında oluşturduğu, enkapsülasyon amaçlı kullanılan keseciklerdir. Parçacıkların çözeltideki yüklerini ölçen ve stabilitenin direkt göstergesi ...
Citation Formats