İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Kentsel Gelişme ve Yönetim Paradigmalarında Yaşanan Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme

2004-01-01

Suggestions

İkinci Dilde Yazılı Sözcük Üretiminde Biçimbilimsel Özelliklerin Rolü
Kırkıcı, Bilal; Ataman, Esra(2018-12-31)
Bu proje İngilizce ikinci dilde (D2) yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme (İng., central linguistic processing) ve çevresel motor süreçler (peripheral motor processes) arasındaki ilişkiyi ve bu süreçleri etkileyen biçimbilimsel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, dilsel odak olarak, bileşik sözcüklerin yazılı üretimi D2 İngilizcede incelenecektir. Katılımcılar, iki dilli olup ana dili (D1) Türkçe, ikinci dili (D2) İngilizce olan konuşucular arasından seçilecektir. Bu doğr...
Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, bir tür çatışma anlamına gelir ve bu, Marks’ın ikinci doğa tanımıyla örtüşür. Burada özellikle altı çizilmesi gereken olgu, kentleşmenin, doğa ve kültür arasında süregelen mücadelenin hem öznesi hem de nesnesi konumunda olduğudur. Yazımız bu noktada, yukarıda özetlediğimiz kuramsal çerçevey...
Rethinking second wave feminism: a poststructuralist approach to the late 1980s’ feminist movement in Turkey in the cases of feminist and kaktüs magazines
Gülçiçek, Demet; Mücen, Barış; Department of Sociology (2015)
This thesis analyses the second wave feminist movement of late 1980s in Turkey with the poststructuralist feminist methodology. Based on the interviews with the feminist circle of the magazines of Feminist (1987-1990) and Kaktüs (1988-1990), the resignification of the term “woman” is analysed as a performative politics as it is conceptualised by Judith Butler. During the resignification of the term “woman”, new ways of doing politics and new themes of politics are analysed as simultaneous effects of this p...
An ınvestigation of a complementary feedback model for l2 writing: peer and teacher feedback versus teacher feedback
Tokdemir Demirel, Elif; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2009)
This study aimed at developing a complementary peer-teacher feedback model, in which students and teachers share the responsibility of providing feedback in a systematic way and testing its effectiveness. The effectiveness of the developed feedback model on improving students’ writing ability was tested in the context of a multiple draft writing course which followed a process approach with 57 preparatory class students at Karadeniz Technical University, Department of English Language and Literature for a p...
Experiences and challenges of return migration of second and third generation turkish-germans
İzgin, Tuğba; Rittersberger-Tılıç, Helga.; Department of Social Policy (2019)
The main goal of this study is analyzing experiences and challenges of second and third generation Turkish–Germans during the return migration process and offering possible solutions and social policy recommendations to eliminate these challenges. For this reason, current return migration literature and social policy practices of Turkey and different countries were examined. Qualitative methods of social research have been applied in this study using semi-structured in-depth interviews with returnees. The m...
Citation Formats
H. T. Şengül, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Kentsel Gelişme ve Yönetim Paradigmalarında Yaşanan Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme,” Toplum ve Hekim, pp. 69–78, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85914.