Kahramanmaraş-Domuztepe Kazılarında Ele Geçen Bazı Geç Neolitik Seramik ve Taş Kap Buluntularının Arkeometrik İncelemeleri

2013-05-31
Dirican, Murat
Türkmenoğlu, Asuman
Atakuman, Çiğdem

Suggestions

Kahramanmaraş Arkeolojik Projesinde Bulunan Damga Mühürlerin Yayına Yönelik Olarak Belgelendirilmesi ve İncelenmesi
Atakuman, Çiğdem; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2014-12-31)
Halaf Dönemi, mimari yapılanması, ritüelleri ve küçük yerleşimleriyle Neolitik dönem köylerine benzer bir görünüm vermekle beraber, üstün işçilikli seramikleri ve mühür olarak kullanıldıkları düşünülen taş objeleriyle, sosyal yaşantının bazı ögelerinin köklü değişimler geçirdiğini de işaret etmektedir. Bu bağlamda yapılması planlanan proje ile;1) Domuztepe’de ele geçen 150 civarındaki taş mühür ve benzeri nesneyle beraber 200 kadar taş kap parçası ve ikonografik özelliklerine göre seçilmiş boyalı seramikle...
A mass detection algorithm for mammogram images /
Yeşilkaya, Muhammed; Akar, Gözde; Gençer, Nevzat Güneri; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
Breast cancer is the most common cancer type encountered among woman in the world and causes many deaths. In order to prevent mastectomies, decrease the probability of return and reduce mortality, early detection of cancer lesion is crucial. Mammography is a frequently used screening technique to detect and diagnose lesions. However, sometimes it is difficult for radiologists to see and diagnose lesions due to low contrast of mammograms. Computer Aided Detection / Diagnosis (CAD / CADx) systems have been de...
The evolution and evaluation of the fenaket megaroid dwellings : a seasonal hamlet in western Bozburun peninsula
Özberk, Banu; Acar, Orhan; Department of City and Regional Planning (2004)
When rural settlements are examined in Anatolia, an evolution process from the prehistoric times could be observed rather than a radical change, about the building architecture and settlement pattern qualities. However, it is, in fact, a chronic discussion subject between the authorities that this case is a result of an inheritance of a building tradition from the predecessors to successors of the society or a reproduction of the similar spatial fiction after the same factors and inputs. The case of Fenaket...
“Amasya Sultan II. Beyazıd Külliyesi”
Peker, Ali Uzay (2007-01-01)
Tokat-Komana Kazısı Buluntularından Cam Boncukların Biçimsel ve Yapısal Özellikleri
Bakırer, Ömür; Erciyas, Deniz Burcu; Caner Saltık, Emine; Yücel, Nurdan (2021-04-15)
Citation Formats
M. Dirican, A. Türkmenoğlu, and Ç. Atakuman, “Kahramanmaraş-Domuztepe Kazılarında Ele Geçen Bazı Geç Neolitik Seramik ve Taş Kap Buluntularının Arkeometrik İncelemeleri,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86535.