Hide/Show Apps

Kahramanmaraş Arkeolojik Projesinde Bulunan Damga Mühürlerin Yayına Yönelik Olarak Belgelendirilmesi ve İncelenmesi

Halaf Dönemi, mimari yapılanması, ritüelleri ve küçük yerleşimleriyle Neolitik dönem köylerine benzer bir görünüm vermekle beraber, üstün işçilikli seramikleri ve mühür olarak kullanıldıkları düşünülen taş objeleriyle, sosyal yaşantının bazı ögelerinin köklü değişimler geçirdiğini de işaret etmektedir. Bu bağlamda yapılması planlanan proje ile;1) Domuztepe’de ele geçen 150 civarındaki taş mühür ve benzeri nesneyle beraber 200 kadar taş kap parçası ve ikonografik özelliklerine göre seçilmiş boyalı seramiklerin belgelenmesi ve mekansal analizlere tabi tutulması 2) Halaf yayılım alanında bulunan ve yayını yapılmış diğer damga mühürlerle karşılaştırılması 3) Damga mühürlerin ikonografik özelliklerinin, boyalı seramiklerde ve kil figürinlerde gözlemlenen benzer ögelerle karşılaştırılması4) Yukarıdaki karşılaştırmaların yanısıra, mimari ögeler ve yerleşimdeki değişimler ışığında damga mühür olarak bilinen nesnelerin yorumunun yapılması sağlanacaktır.