David Lewis’in Modal Realizminde Dünya-Ötesi Karşıolgusal Önermeler, İkinci-Dereceden Dünyalar ve Dünyalar-Arası Nedensellik Sorunları

2009-12-01
Karademir, Aret
Arıkan Sandıkcıoğlu, Pakize
Citation Formats
A. Karademir and P. Arıkan Sandıkcıoğlu, “David Lewis’in Modal Realizminde Dünya-Ötesi Karşıolgusal Önermeler, İkinci-Dereceden Dünyalar ve Dünyalar-Arası Nedensellik Sorunları,” pp. 1–15, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86585.