Yeniden İmalat Olanağının Envanter Maliyetleri Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik bir Model

2001-07-04
Bayındır, Zeynep Pelin
Güllü, Ahmet Refik

Suggestions

Yeniden İmal Etme Sürecinde Merkezsizleşme ve Kalite Belirsizliği Etkisi
Ünal, Mürüvvet; Bayındır, Zeynep Pelin; Bakal, İsmail Serdar (null; 2009-06-22)
Yeniden İmalat Ortamında Envanter/Üretim Politikalarını Değerlendirmeye Yönelik bir Model
Bayındır, Zeynep Pelin; Güllü, Ahmet Refik (null; 2000-06-12)
Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi
Aydın, Dicle; Yaldız, Esra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışma, yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdürenbir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemekamacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemselgerekliliklerinin saptanması ve varolan mekânların gereksinimlere cevapverme düzeyinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Kültür varlığınınmekânsal niteliklerinin, verilen işlevin gereksinimleriyle adapte olmadüzeyi, binanın günümüz kullanıcılarına uygulanan anketlerle, yapılangözlem ve görüşmelerle ortaya k...
Yeniden Kullanılabilir Konteynerler İçin Ücretlendirme ve Üretim Planlama
Bakal, İsmail Serdar; Bayındır, Zeynep Pelin (null; 2010-06-30)
Centralization and advance quality information in remanufacturing
Ünal, Mürüvvet; Bayındır, Zeynep Pelin; Department of Industrial Engineering (2009)
In this study, value of quality information and the e ects of centralization are investigated for a reverse supply chain consisting of a remanufacturer and a collector. Used products are collected and inspected to classify them into quality groups, then they are remanufactured to meet the demand of remanufactured products. The supply of collected products and demand of remanufactured products are both price-sensitive. The uncertain quality of the collected products is revealed by an inspection process. Two ...
Citation Formats
Z. P. Bayındır and A. R. Güllü, “Yeniden İmalat Olanağının Envanter Maliyetleri Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik bir Model,” 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87897.