Yeniden İmalat Olanağının Envanter Maliyetleri Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik bir Model

2001-07-04
Bayındır, Zeynep Pelin
Erkip, Nesim Kohen
Güllü, Ahmet Refik
Citation Formats
Z. P. Bayındır, N. K. Erkip, and A. R. Güllü, “Yeniden İmalat Olanağının Envanter Maliyetleri Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik bir Model,” 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87897.