Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi

Download
2010
Aydın, Dicle
Yaldız, Esra
Bu çalışma, yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdürenbir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemekamacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemselgerekliliklerinin saptanması ve varolan mekânların gereksinimlere cevapverme düzeyinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Kültür varlığınınmekânsal niteliklerinin, verilen işlevin gereksinimleriyle adapte olmadüzeyi, binanın günümüz kullanıcılarına uygulanan anketlerle, yapılangözlem ve görüşmelerle ortaya konulmuştur. Bina performansının yenidenkullanıma adapte edilmiş bir binada, korumanın sürdürülebilir olmasıamacıyla ele alınması, çalışmayı özelleştiren bir performans yaklaşımıolarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kültür varlığı niteliği taşıyan vebugün mimarlar odası - mimar evi olarak kullanılan binanın mekânsalperformans (teknik ve işlevsel) değeri ve işlevin gereksinimleriylemekânların adapte edilebilme düzeyi belirlenerek, verilen işlevinavantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Yeniden kullanılanbinaların yeni kullanıcılarının/işlevin gereksinimlerine cevap verebilirnitelikte düzenlenmiş olması ve mekân performanslarının kullanıcılartarafından memnun edici olması işlevin sürekliliği açısından önemliolmaktadır. Yeniden kullanılan binaların mekânsal performanslarınındeğerlendirilmesi, verilen işlevin sürdürülebilir kılınması için gereklitedbirlerin alınması anlamında yarar sağlarken, değerlendirme ile yenidenkullanım potansiyeli olan binalarda adaptasyon sürecinde analiz edilmesigereken bileşenler ve süreç (i) binanın konumu ve işlev uyumu (ii) varolanmekânların organizasyonu ve niteliği, (iii) verilecek işlevin mekânsalgereksinimleri ve (iv) adapte edilebilirlik düzeyinin değerlendirilmesi,olarak belirlenmiştir.

Suggestions

Assessment of the effects of adaptive reuse interventions on three apartment buildings in Beyoğlu, İstiklal street
Tamer Türer, Füsun; Özgönül, Nimet; Department of Restoration (2020-10-26)
The main subject of the thesis is the relationship between the new function and the carrying capacity of the building in adaptive reuse interventions in the context of conserving the architectural heritage. In adaptive reuse applications, the first thing that should be considered is that the new function is compatible with the building, in order to ensure that the architectural heritage assets are conserved in a healthy way. Therefore, the purpose of this thesis is to assess the relationship between t...
Energy benchmarking for residential buildings
Tereci, Aysegul; Elias Özkan, Soofia Tahira; Eicker, Ursula (2013-05-01)
The impact of the urban form on the energy demand of buildings is difficult to quantify as, usually, the mutual shading of buildings in urban settings is not included in dynamic building simulations. As a result, there is not much information available on how the total primary energy demand is affected by the specific urban form.
Assessment of Acoustical Indicators in Multi-domed Historic Structures by Non-exponential Energy Decay Analysis
GÜL, ZÜHRE SÜ; Çalışkan, Mehmet; Tavukçuoğlu, Ayşe; Xiang, Ning (2018-08-01)
The key concern of this study is to discuss the reliable acoustical metrics for analyzing particular sound fields within monumental multi-domed sacred spaces with an emphasis on multiple sound energy decay formation. The potential of such structures in featuring non-exponential sound energy decay characteristics necessitates new formulation of sound decay indicators in understanding of their sound fields. The early and late energy decay components within non-exponential sound energy decays can have a unique...
Assessing the airtightness performance of container-like buildings in relation to its effect on energy efficiency
Bekboliev, Mirbek; Tanyer, Ali Murat; Department of Building Science in Architecture (2015)
This study analyzes the effect of airtightness on the energy efficiency of single and adjacent containerized buildings, before and after refurbishment. It further gives an overview of air leakage problems found in the sample of prefabricated buildings manufactured and located in Turkey. The air leakage of standard container-like building depends on a number of factors like the age of the building, manufacturing quality and quality of assembly implementation. The airtightness of four typical containerized bu...
Thermal performance optimization of building aspect ratio and south window size in five cities having different climatic characteristics of Turkey
Inanici, MN; Demirbilek, FN (2000-01-01)
The aim of the study is to establish optimum building aspect ratios and south window sizes of residential buildings from thermal performance point of view. The effects of 6 different building aspect ratios and eight different south window sizes for each building aspect ratio are analyzed for apartments located at intermediate floors of buildings, by the aid of the computer based thermal analysis program SUNCODE-PC in five cities of Turkey: Erzurum, Ankara, Diyarbakir, Izmir, and Antalya. The results are eva...
Citation Formats
D. Aydın and E. Yaldız, “Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 1–22, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_1/1-22.pdf.