Maskenin Maskesini Düşürmek

Download
2021-03-01
Hijyenik maskenin nasıl güncel bir tasarım sorunsalı haline geldiği tartışılmakta.
Arredamento Mimarlik

Suggestions

Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (2018-08-10)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disipliner aras...
Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik: Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde Heideggerci bir Yorum Denemesi
Baç, Mutlu Murat; Çömez, Çağlar (2017-01-01)
Yazımıza, yalnızca yargıların ya da önermelerin üzerinde durmaktansa varlık ve hakikatin ontolojik ‘serüvenlerine’ dikkatimizi yöneltmenin önemine ilişkin genel bir felsefi resim çizerek başlıyoruz. “Dünyanın Açılması” başlığını taşıyan ikinci bölümde, Martin Heidegger’in Varlık ve Zaman kitabında hakikat ve varlık konusunda sunduğu görüşlere dayanarak onun ‘dünya’ anlayışını ayrıntılı bir şekilde sergiliyoruz. Bu bölümün birinci alt bölümü Heidegger’in hakikatin karşılık kuramını nasıl irdelediğini gösterm...
Hakikatin Savuşturulması, Ötelenmesi ve Geri Dönüşü Üzerine
Baç, Mutlu Murat (2020-01-01)
Hakikatin veya doğruluğun artık geride bırakıldığının sıkça ve heyecanla ifade edildiği günümüzde, bu ontolojik ve toplumsal görüngünün farklı yönlerinin felsefi açıdan etraflıca irdelenmesinin önemi açıktır. Bu yazımda öncelikle post-truth deyiminin ilham kaynağı olan Amerikan başkanlığına ilişkin güncel bir tablo çizeceğim. İkinci olarak, felsefede hakiki olan – olmayan ayrımı bağlamında üçlü bir betimleme önereceğim. Bunu izleyen bölümde, konunun serimlemesi kapsamında “hakikat”, “doğruluk” ve “gerçeklik...
Çocuklar için tasarlarken birbirinden öğrenmek: Tasarımda disiplinler arası işbirliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (null; 2018-09-14)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Analysis of the combined effect of bad posture and vibration on helicopter pilots
Sezgin, Önder Cem; Birlik, Gülin; Department of Engineering Sciences (2002)
One of the most important physical effects of the technological innovations, which we happily welcome, in our daily lives, is to be exposed to vibration. Vibration and bad posture affect, seriously various parts of the human body, especially the spine of the persons. In this thesis, emphasis is given to the effects of bad posture and vibration on musculo-skeletal system. In order to reach to the subjective assessments of the vibration exposed and vibration non-exposed groups of people, questionnaires were p...
Citation Formats
B. Şener Pedgley, “Maskenin Maskesini Düşürmek,” Arredamento Mimarlik, pp. 94–97, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89405.