Urban Identity In The Age Of The Mobile Phone

Download
2011
Şentürk, Meltem
Barlas, Mehmet Adnan
Cep telefonlarının yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldiği günümüzde, uzunca bir zamandır süren kimlik yitimi tartışmaları da alevlendi. Hemen herşeyin bireyselleşti(rildi)ği, toplumsal yaşam, ortak yaşam gibi kavramların ve bunlarla beraber düşünülmesi gereken mekanların da yitirildiği, ya da kullanılmaz duruma geldikleri, tartışmaların odak noktası oldu. Kişisellik, bireysellik gibi kavramların uç noktasını şimdilik oluşturan cep telefonunun, kullanıcıya sağladığı kolaylıklar nedeni ile, kişilerarası ilişkileri giderek daha da olumsuz etkilediğini var saymak olasıdır. Kendi sanal dünyasını oluşturan internet gibi cep telefonu da kendine özgü bir dünya yaratmış olmalıdır. Bu dünyada yüz-yüze ilişkilere ve bunların yeşereceği ortak mekanlara gereksinme bulunmadığı kabulü toplumsal yaşamın giderek zayıfladığını söyleyenlerin de dayanak noktasıdır. Oysa, çok yeni bir araştırma cep telefonu kullanımının bunun tam tersine etkileri olduğunu ortaya koymakta, kullanımın yaygınlaşması ile kent mekanının daha anlamlı bir biçimde algılandığını göstermektedir. Kullanıcıların cep telefonu kullanmadan önce ve kullanmaya başladıktan sonraki buluşma mekanları tercihlerini irdeleyen bu araştırmanın bulguları, aygıtın son derece esnek bir karar verme yetisi geliştirmeye yaradığını, odaklar, nirengi noktaları gibi geleneksel kent bileşenlerinin yerine başka bileşenlerin buluşma noktaları olmasına yol açtığını göstermektedir. Yine, bu araştırmanın bulguları doğrultusunda, kentsel imgelerin ve bilişsel haritaların oluşmasına elveren bir kısım bileşenlerin, adı konulmamış, mekanda sabitlenmemiş, akıcı mekanlar olduğu, cep telefonunun hareketliliğe sağladığı katkı nedeni ile hareket halinde verilen kararların, saptanan buluşma mekanlarının bu biçimde oluşmasına yol açtığı görülmektedir. Neredeyse tümüyle görsel algılama üzerine oturtulmuş kentsel tasarım kuramlarının bu bulgular ile yeniden irdelenmesi gereği kaçınılmazdır.

Suggestions

Place Identity and Creative District Regeneration: The Case of 798 in Beijing and M50 in Shanghai Art Zones
Sepe, Marichela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
The history of a place constitutes - together with the development of suitable policies - an important element in determining the future of that part of the city and its renewal. At the same time, recognizing the value of place identity as a fundamental component of heritage and in implementing urban change serves as a reference point both in terms of society’s wishes and in safeguarding and constructing the sustainable urban image. Built heritage narratives facilitate the creation and enhancement of nation...
Reconstruction of turkish national identity through shifting perceptions of threat
Oğuz, Alaattin; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2022-2)
The nation-state is undergoing a major identity crisis, and Turkey is not exempted from this conventional disarray such that various ethnic groups tend to create mixed and complex loyalty positions before the state's national policy. Many are locating themselves with different ethnic origins depending on the political, economic, and social involvement/interaction with others. According to various regional and ethnic dispersal positions, the inclusion of these groups to form national unity indicates the emer...
Urban Oblivion: An Evaluation of Urban Conservation Approaches in terms of Geo-cultural Identity in the Case of Jewish Quarter of Ankara
Nalçakar, Elif Merve; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2021-6)
Cultural identity, whether it is physical or not, whether it is concerning a relatively specific community or the society as a whole, is worth protecting for future generations. Planning as a primary tool for conserving an urban place within the considerations of historical values based on both built environment and social structure, constantly manifests itself with conflicts in terms of retaining the cultural identity. Yet, integrating the cultural identity as a crucial aspect for urban conservation approa...
Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Identity representations in the narratives on the EU-Turkey relations
Özbey, Ebru Ece; Hauge, Hanna-Lisa; Rumelili, Bahar; Eralp, Atila (2019-3-19)
This study aims to situate contemporary debates on the EU-Turkey relations in a broader historical context. It argues that understanding from where current narratives come and identifying their constituents, and particularly the narrators’ mutual perceptions on each other, which have endured through decades or even centuries, contributes to a deeper understanding of the relationship in critical ways. The paper is based on the results of two historically oriented studies carried out within the framework of t...
Citation Formats
M. Şentürk and M. A. Barlas, “Urban Identity In The Age Of The Mobile Phone,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 109–129, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_1/109-129.pdf.