Review of Unearthing Gender; Folksongs of N. India

2015-02-01

Suggestions

Review of Unearthing Gender:Folksongs of N.India
Jassal, Smita Tewari (2014-06-01)
Review of The Routledge History of Literature in English
Sönmez, Margaret Jeanne M. (LINGUIST List , 2001-10-01)
Review of Village Institutions from the Aspect of Instructional Technology
TISOĞLU KAYA, SEÇİL; KAYA, KADİR YÜCEL; Çağıltay, Kürşat (2018-04-01)
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ...
Review of multicultural education in early childhood in Turkey
Soylu, Şebnem; Coşkun Tuncay, Tuna (null; 2017-10-21)
Review of The Stillbirth of Capital
Sönmez, Margaret Jeanne M. (2014-11-01)
Citation Formats
S. T. Jassal, “Review of Unearthing Gender; Folksongs of N. India,” Indian Journal Of Gender Studies, pp. 159–163, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0971521514558752.