İrem Duygu Tiryaki

E-mail
tiryakii@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Ana Caddelerin Oluşumu Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme: Kurtuluş Caddesi, Antakya
Tiryaki, İrem Duygu; Kürkçüoğlu, İsmail Eren (2023-05-30)
Geleneksel sokaklar, içinde bulunduğu yerleşim örüntüsüne ait birçok farklı parametrenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Yerleşim örüntüsünün sahip olduğu farklı parametreler, her sokak dokusunu özgün o...
Başkent Olma Sürecinde Çeper Kuşak Alanlarının Okunması: Ankara Örneği
Tiryaki, İrem Duygu; Kubat, Ayşe Sema (2023-05-30)
Başkentler, tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere taşıdıkları bir dizi karakteristik nitelik ile birlikte ülkelerin simge kentlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Simge kent olma sırasında gelişim ve dönüşüm süre...
Citation Formats