Pastoral Economy in the Late Bronze Age city of Şapinuva Turkey. A Comparison of Zooarchaeological and Textual Evidence

2021-07-01

Suggestions

Pastoral economy in the Bronze Age Anatolia
Pişkin, Evangelia (2018-09-02)
Settlement analysis of an embankment on soft clay in İzmir bay.
Tuğlu, Hikmet; Department of Civil Engineering (1971)
Nomadic Cultures in the Mega-Structure of the Eurasian World (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2018-07-01)
Technological properties of adobe building materials belonging to Neolithic period: Ulucak Höyük settlement, IOzmir Neolitik dönem kerpiç yapi malzemelerinin teknolojik özellikleri: Ulucak Höyük yerleşimi, Izmir
Erol, Fatima; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltik, Emine Nevin Caner (2022-01-01)
© 2022 Gazi Universitesi Muhendislik-Mimarlik. All rights reserved.Ulucak Höyük archaeological site (Kemalpaşa, Izmir) is the oldest village settlement known in Western Anatolia. The discovery of the adobe materials' original compositions belonging to Ulucak Höyük Neolithic settlement has vital importance to better understand and sustain the historical adobe technology developed in Anatolia. A comprehensive research was done on the compositional and raw material properties of adobe materials belonging to th...
Tarsus bölgesi’nde geleneksel kırsal mimari ve yaşam
Kurtuluş, Vacide Betül; Şahin Güçhan, Neriman (2015-06-01)
Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Tarsus, elverişli arazileri ile tarih boyunca Anadolu'nun önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olmuştur. Ancak, endüstri devrimi ile tarımdaki makineleşme ve sonrasında devletin tarımı destekleme politikalarını geri çekmesiyle tarım sektörü giderek önemini kaybetmiştir. Osmanlı'da başlayıp Cumhuriyet döneminde devam eden, özellikle 1950'lerden sonra daha etkili olan bu durum, birçok üretim merkezinde olduğu gibi Tarsus ve çevresinde de tarımsal üretimi güçleştirmiş,...
Citation Formats
E. Pişkin, Pastoral Economy in the Late Bronze Age city of Şapinuva Turkey. A Comparison of Zooarchaeological and Textual Evidence. 2021.