Graduate School of Social Sciences, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (64)

Has File(s)
No (62)
Yes (2)

Author
Akçomak, İbrahim Semih (12)
Pişkin, Evangelia (10)
Pamukcu, Mehmet Teoman (8)
Erdil, Erkan (5)
Altun, Dilek (4)

Subject
Archaeology (1)
Area studies (1)
Bilgi, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) (1)
Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları (1)
BTY politikalarının geleceği (1)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (5)
2010 - 2019 (46)
2020 - 2021 (12)

Recent Submissions

“Successful teaching”: Neoliberal influences and emerging counter-narratives
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel (Routledge, London/New York , 2021-05-01)
Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinin Yükselemeyişinin Nedenleri ve Teknolojik Değişme Süreçlerine Etkisi Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-04-01)
Rethinking the Value(s) of Short-Term Youth Mobility: Neoliberal Ideals and Counterhegemonic Possibilities
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel (Palgrave Macmillan, London , 2021-03-01)
Social Complexity and Complex Systems in Archaeology
Daems, Drıes (Routledge, London/New York , 2021-03-01)
Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Kredi Riski
Sarı, Sultan (İksad Publishing House, 2021)
Doğa Temelli Müfredat Modelleri
Yalçın, Fatma; Sevimli Çelik, Serap (Pegem A Yayıncılık, 2020-12-01)
Ukrayna’nın Maidan’ı, Rusya’nın Savaş
Şahin, Fethi Kurtiy (2020-12-01)
Social Complexity and Complexity Economics. Studying Socio-Economic Systems at Düzen Tepe and Sagalassos (SW Turkey)
Daems, Drıes (Palgrave Macmillan, London , 2020-11-01)
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimim...
Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme
Aydınoğlu, Arsev Umur (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Kısaca bilimsel bilginin bilim insanları, politika oluşturucular, medya ve halkla ile paylaşılması olarak tanımlanan bilim iletişimi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu incelemede, bilim iletişi...
Okul öncesinde süregelen dokunsal iletişimin incelenmesi
Eryiğit, Sümeyra (Peter Lang Publishing, Inc., 2020-02-01)
Soğuk Savaş ve Türkiye’nin Batıya Yönelişi
Akdan, Tolgahan (Yordam Kitap, 2020-01-01)
Birlikte Yemek: Erken Neolitik Ulucak Höyük’te bir Grup Ocakta Bulunan Hayvan Kalıntıları.
Pişkin, Evangelia; Kamjan, Safoora (Ege Yayınları, 2019-09-01)
The Social Sciences Interdisciplinarity for Astronomy and Astrophysics -- Lessons from the History of NASA and Related Fields
Berea, Anamaria; Denning, Kathryn L.; Vidaurri, Monica; Arcand, Kimberly; Oman-reagan, Michael; Bellovary, Jillian; Aydınoğlu, Arsev Umur; Lupisella, Mark (null, 2019-07-01)
In this paper we showcase the importance of understanding and measuring interdisciplinarity and other -disciplinarity concepts for all scientists, the role social sciences have historically played in NASA research and mi...
Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum
Atakuman, Çiğdem (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Bone working waste: The Infamous Bone Worker and Other Craftsmen Peeking Through the Animal Bone Assemblage from Medieval Komana.
Pişkin, Evangelia; Küntüz, Hilal (Ege Yayınları, 2019-05-01)
The aim of this book has been to collect papers on small finds recovered during the excavations at Komana between 2009 and 2018. It also marks the 10th year of excavations. Komana is a sanctuary site during the Hellenistic...
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası
Akçomak, İbrahim Semih (Bilim Akademisi Yayınları, 2019-01-01)
A Bridge Between Ukraine And Turkey: Crimean Tatar Diaspora
Şahin, Fethi Kurtiy (null, 2018-07-01)
Ahlaksız Büyüme
Akçomak, İbrahim Semih (Efil Yayınevi, 2018-04-01)
Environmental Archaeology: What is in a name?
Pişkin, Evangelia; Bartkowiak, Marta (Springer International Publishing, 2018-03-01)
This book aims to thoroughly discuss new directions of thinking in the arena of environmental archaeology and test them by presenting new practical applications. Recent theoretical and epistemological advancement in the f...
Citation Formats