Graduate School of Social Sciences, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (97)

Has File(s)
No (93)
Yes (4)

Author
Pişkin, Evangelia (14)
Akçomak, İbrahim Semih (13)
Pamukcu, Mehmet Teoman (9)
Atakuman, Çiğdem (7)
Aydınoğlu, Arsev Umur (5)

Subject
Archaeology (1)
Area studies (1)
Bilgi, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) (1)
Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları (1)
BTY politikalarının geleceği (1)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2019 (55)
2020 - 2022 (34)

Item Type
Book Chapter (73)
Book (9)
Book Review (2)
Conference Paper (1)

Recent Submissions

Energy Transition in India: Phasing out Coal
Sert, Kerim (ASSOCIATED PUBLISHING HOUSE, 2022-01-01)
Militarisation and Mobilisation of the Ottoman Art World during World War I: An Internal Kulturkampf
Tongo Overfield Shaw, Gizem (Peter Lang, 2021-12-01)
20. Yüzyıla Yön Veren Erken Çocukluk Eğitimi Müfredat Modelleri
Yalçın, Fatma (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-10-01)
Türkiye'nin Yenilik Tabanlı Girişimcilik Öyküsü: Nereden Nereye?
Akçomak, İbrahim Semih; Çetindamar Kozanoğlu, Dilek; Tandoğan, Vedat Sinan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
Toplumsal mobilite ve koruyucu yaklaşımlar
Yılmaz, Şerife (Hipokrat Yayınevi, 2021-09-01)
Akademik Girişimciler: Ankara'da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Motivasyon Faktörleri, Karşılaşılan Zorluklar ve Başarı Kriterleri
Pamukcu, Mehmet Teoman (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-08-01)
Girişimcilik Üzerine Akademik Çalışmalar: 2000-2019 Yıllarının Bibliyometrik Analizi
Aydınoğlu, Arsev Umur (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-08-01)
Girişimcilik son yıllarda gittikçe önem kazanan konulardan birisidir. Bu çalışmanın amacı bibliyometri yöntemini kullanarak girişimcilik yazınını sistematik olarak analiz etmektir. 2000-2019 yılları arasında "girişimcilik"...
Türkiye'de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi?
Akçomak, İbrahim Semih (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-08-01)
Dogs and cats at Medieval Komana
Pişkin, Evangelia (BAR Publishing, 2021-07-01)
13th International Council for Archaeozoology Conference 2018. Archaeological, Biological and Historical Approaches in Archaeozoological Research
Pişkin, Evangelia (BAR Publishing, 2021-07-01)
Pastoral Economy in the Late Bronze Age city of Şapinuva Turkey. A Comparison of Zooarchaeological and Textual Evidence
Pişkin, Evangelia (BAR Publishing, 2021-07-01)
“Successful teaching”: Neoliberal influences and emerging counter-narratives
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel (Routledge, London/New York , 2021-05-01)
Having emerged as a theory of political economy that prioritized free market philosophy and self-interested individuals, neoliberalism also influences humans’ interpretations of social realities which are often situated wi...
Les Académiques pour la Paix en Tuquie
Pamukcu, Mehmet Teoman (Editions de l'Université de Bruxelles, 2021-04-01)
Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinin Yükselemeyişinin Nedenleri ve Teknolojik Değişme Süreçlerine Etkisi Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-04-01)
The World of Figurines in the Neolithic and Chalcolithic Aegean: The Case of Uğurlu Höyük on Gökçeada (Imbros)
Gemici, Hasan Can; Atakuman, Çiğdem (BAR Publishing, 2021-04-01)
Chapter 10: Animal Bones from Iron Age Levels
Pişkin, Evangelia (Oriental Institute Publications The Oriental Institute of the University of Chicago, 2021-03-01)
Study of the animal bones from the Cappadocia gate excavation at Kerkenes
Social Complexity and Complex Systems in Archaeology
Daems, Drıes (Routledge, London/New York , 2021-03-01)
Orta-teknoloji Tuzağında Devletin Rolü
Akçomak, İbrahim Semih (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-03-01)
Rethinking the Value(s) of Short-Term Youth Mobility: Neoliberal Ideals and Counterhegemonic Possibilities
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel (Palgrave Macmillan, London , 2021-03-01)
The Evolution of Turkey’s Transatlantic Relations: From Hard Balancing with the West to Soft Balancing the West
Eralp, Yakup Atila; Torun, Zerrin (Lexington Books, Lanham (MD), USA , 2021-02-01)
Citation Formats