Graduate School of Social Sciences, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (15)

Has File(s)
No (15)

Author
Yıldırım, Ali (2)
Akdan, Tolgahan (1)
Akçomak, İbrahim Semih (1)
Atakuman, Çiğdem (1)
Aydınoğlu, Arsev Umur (1)

Subject
Area studies (1)
Business and International Management (1)
Economics (1)
Economics and Econometrics (1)
General Business, Management and Accounting (1)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (3)
2010 - 2020 (11)

Recent Submissions

Doğa Temelli Müfredat Modelleri
Yalçın, Fatma; Sevimli Çelik, Serap (Pegem A Yayıncılık, 2020-12-01)
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimim...
Okul öncesinde süregelen dokunsal iletişimin incelenmesi
Eryiğit, Sümeyra (Peter Lang Publishing, Inc., 2020-02-01)
Soğuk Savaş ve Türkiye’nin Batıya Yönelişi
Akdan, Tolgahan (Yordam Kitap, 2020-01-01)
Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum
Atakuman, Çiğdem (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Ahlaksız Büyüme
Akçomak, İbrahim Semih (Efil Yayınevi, 2018-04-01)
A Tale of Four Augusts: Obama's Syria Policy
Oncel, Rifat (2017-12-01)
Macroeconomic Foundations of Financial Analysis: A Case Study of Turkey as a Monetary Production Economy
Karabiyikoglu, Mert (2016-04-01)
Days of Revolution: Political Unrest in an Iranian Village
Fozi, Navid (2015-08-01)
Neighborhood Challenge: The European Union and Its Neighbors
Ustun, Cigdem (Wiley, 2011-03-01)
Social Spatialisation in a Turkish Squatter Settlement: The Dualism of Strategy and Tactics Reconsidered
Kurtoglu, Ayca (Informa UK Limited, 2011-01-01)
Okulda Başarı için Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri
Yıldırım, Ali; Doğanay, Ahmet; Türkoğlu, Adil (Seçkin Yayıncılık, 2009-06-01)
Araştırmalar, okulda başarının önemli ölçüde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif bir rol almalarına ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme becerilerini kullanmalarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu becerile...
Turkey's Engagement with Global Women's Human Rights
Coban, Asli (2009-05-01)
Turkey and the European Union in the Post-Cold War Era
ERALP, YAKUP ATİLA (Washington Institute for Near East Policy, 2000-01-01)
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 baski: 1999-2018)
Yıldırım, Ali; Simsek, Hasan (Seçkin Yayıncılık, 1999-10-01)
Son 30 yılda tüm dünyada giderek artan bir ilgi gören nitel araştırma yöntemleri konusunda ülkemizde yazılmış ilk kapsamlı çalışma olan bu kitap; üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında ana veya yardımcı ders k...