Düzeltme: Beyhan, B., 2001, “Kuramlar ve dünya tecrübesi bağlamında Türkiye’nin yüksek teknoloji bölgecikleri oluşturma çabası”,ODTU Gelişme Dergisi,28 (1-2)

Download
2001
Beyhan, Burak
Citation Formats
B. Beyhan, “Düzeltme: Beyhan, B., 2001, “Kuramlar ve dünya tecrübesi bağlamında Türkiye’nin yüksek teknoloji bölgecikleri oluşturma çabası”,ODTU Gelişme Dergisi,28 (1-2),” ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol. 28, no. 2, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/121/92.