Bordetella pertussis e Ait Rekombinant Fimbrial Protein X (FimX), Putatif Peptidil Prolil Sis-Trans İzomeraz (PPPIase), Glutamin Bağlayıcı Periplasmik Protein (GlnBP), Putatif Peptidoglikan Bağlayıcı Protein ve Şaperonin 10 (Hsp 10) Proteinlerinin Immün Koruyucu Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

2015-04-15
Ak Eran, Zeynep
Yılmaz, Çiğdem
Çiçek, Mustafa
Yirmibeşoğlu, Side Selin Su
Özcengiz, Gülay
Citation Formats
Z. Ak Eran, Ç. Yılmaz, M. Çiçek, S. S. S. Yirmibeşoğlu, and G. Özcengiz, “Bordetella pertussis e Ait Rekombinant Fimbrial Protein X (FimX), Putatif Peptidil Prolil Sis-Trans İzomeraz (PPPIase), Glutamin Bağlayıcı Periplasmik Protein (GlnBP), Putatif Peptidoglikan Bağlayıcı Protein ve Şaperonin 10 (Hsp 10) Proteinlerinin Immün Koruyucu Kapasitelerinin Değerlendirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95840.