Doğu Asya'da Çin'in Çinlileştirme Politikası: Uygur Diasporası Söyleşisi

Suggestions

The causal relationships among economic growth, foreign direct investment and financial sector development in East Asian countries: an ARDL approach
Bakın, Bilge; Sarı, Ramazan; Department of Business Administration (2011)
The main purpose of the study is to examine the cointegration relationships among economic growth, foreign direct investment and financial sector development in 4 East Asian countries, namely Korea, Malaysia, the Philippines and Thailand between the years 1971-2008 by autoregressive distributed lag (ARDL) approach. In the existing literature, there is no study examining the causal relationships among economic growth, foreign direct investment and financial sector development by applying ARDL methodology for...
Resolving reticulate speciation in bisexual and parthenogenetic lizards of genus Darevskia in east Anatolia and Caucasus
Erdolu, Meriç; Somel, Mehmet; Yanchukov, Alexey; Department of Biology (2023-1-20)
The genus Darevskia (rock lizards) from East Anatolia, Georgia and Armenia represents a rare biological system where both sexually reproducing and parthenogenetic forms are found together. In total, seven nominal parthenogenetic species (D. unisexualis, D. rostombekovi, D. dahli, D. sapphirina, D. bendimahiensis, D. uzzelli) are estimated to have formed several hundred thousand years ago via interspecific hybridization between four bisexual species, of which two (D. mixta and D. raddei) always acted as mate...
Development and conservation of cultural properties in rural areas of Eastern Blacksea region: a case study in Karacakaya Village
Demirel, Gül Devrim; Madran, Emre; Restoration in Department of Architecture (2010)
Eastern Blacksea region has substantial and regional sources with its natural, historic and traditional properties. Contrary to urban settlement, rural areas and settlements have formed in time due to interaction with nature, ethnic cultures and traditional living styles. The village settlements that subject this study have historical and cultural values with architectural buildings in regional character, formed natural tissue and local traditions. Mezras and Yaylas related with village settlements however,...
Doğu Karadenizde Kaybolmakta Olan Diller Üzerine: Hemşince, Lazca ve Rumca (Romeyka)
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem; Akkuş, Mehmet (null; 2019-05-10)
Doğu Anadolu Gözlemevinde Kullanılacak MKIDe Genel bir Bakış
Kay, Burak; Ege, Ergün; Güver, Tolga; Mazın, Benjamın; Aliş, Sinan; Yelkenci, Korhan; Yeşilyaprak, Cahit; Yerli, Sinan Kaan; Erol, Ayşe; Keskin, Onur (2018-09-05)
MKID’ler (Microwave Kinetic Inductance Detector) süperiletken tabanlı, düşük sıcaklık (çalışma sıcaklığı, 100 mK) detektörü sınıfında yer alan ve astronomide özellikle uzun dalgaboylu fotonların tespitinde kullanılan bir algılayıcı teknolojisidir. Özellikle son 15 yılda yapılan çalışmalar ile günümüzde optik ve yakın kızılötesi bölgeye duyarlı MKID dizileri de geliştirilmiştir. Bu teknolojiye dayanan yeni bir detektöründe 2019 yılında tamamlanacak DAG teleskobunda kullanılması planlanmaktadır. Algılayıc...
Citation Formats
I. Kuşçu Bonnenfant, “Doğu Asya’da Çin’in Çinlileştirme Politikası: Uygur Diasporası Söyleşisi,” 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dasad/issue/68565/1074363.