Fatma Nur Öztürk

E-mail
ozturkf@metu.edu.tr
Department
Department of Foreign Language Education
Devinim Eylemlerinde Gerçek Anlamın Ötesine Geçmek: Zihin Kuramı Müdahalesinin Çocukların Metaforik İfadeleri İşlemesine Aktarım Etkileri
Öztürk, Fatma Nur; Özge, Duygu (2023-10-06)
Diğerlerinin zihinsel durumlarını anlama becerisi ile metaforların işlenmesi arasında bir bağlantı olduğu kanıtlanmış olsa da zihin kuramı müdahalesinin metafor anlayışını geliştirmedeki etkisi henüz keşfedilmemiştir. B...
Çocuklarda Niceleyicilerin İşlemlenmesinde Sözdizim ve Odağın Etkisi
Öztürk, Fatma Nur; Temürcü, Ceyhan; Özge, Duygu (2023-5-07)
Scope ambiguities complicate language acquisition since children have to acquire a language on the basis of a limited amount of linguistic input. Child language acquisition studies show that when 4-to-5-year-old children a...
Citation Formats