OLUKLU ISI BORULARINDA KURU ÇALIŞMA REJİMİNİN 3-BOYUTLU BİR MODEL İLE OLARAK İNCELENMESİ

2021-09-08
Gökçe, Gökay
ÇETİN, BARBAROS
Dursunkaya, Zafer
ULIBTK’21 23. Uluslararası Katılımlı Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Suggestions

OLUKLU MİKROFİLTRASYON MEMBRANLARININ ÜRETİMİ VE BUNLARIN KİRLENME ÖNLEYİCİ PERFORMANSLARININ ANALİZİ
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2013-12-31)
OLUKLU MİKROFİLTRASYON MEMBRANLARININ ÜRETİMİ VE BUNLARIN KİRLENME ÖNLEYİCİ PERFORMANSLARININ ANALİZİ
YÜKSEK GÜÇLÜ EVİRİCİLER İÇİN VERİMLİ ANAHTARLAMA YÖNTEMLERİ
Hava, Ahmet Masum(2013-12-31)
YÜKSEK GÜÇLÜ EVİRİCİLER İÇİN VERİMLİ ANAHTARLAMA YÖNTEMLERİ
YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERDE NANOBEYNİT DÖNÜŞÜMÜ VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2016-12-31)
Çeliklerde nanobeynit fazı çok yüksek dayanç değerleri ve yeterli tokluk değerleri vermektedir. Nanobeynit oluşumu 200C-250 aralığında gerçekleşir. Ancak, uzun süreli (3gün -10gün) bir işlem olduğundan sanayi uygulamaları henüz ticarileşmiş değildir. Bu nedenle, son yıllarda nanobeynit kinetiğini hızlandırmak amacı ile bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu projede amaç, yüksek karbonun yanısıra Mn ve Si gibi beynit oluşum kinetiğini hızlandıran alaşım elementleri ekleyerek bu dönüşümün daha kısa sürede gerçekle...
YÜKSEK KARBONLU CR-MN-AL ALAŞIMLARINDA NANOBEYNİT OLUŞUMU
Ögel, Bilgehan(2017-12-31)
YÜKSEK KARBONLU CR-MN-AL ALAŞIMLARINDA NANOBEYNİT OLUŞUMU
NOVEL HOLE TRANSPORT, LARGE AMMONIUM CATION and DOPANT MATERIALS FOR REALIZATION OF HIGH-PERFORMANCE PEROVSKITE SOLAR CELLS
Bağ Çelik, Esra; Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk; Department of Polymer Science and Technology (2023-2-24)
Perovskite solar cells (PSCs) have been widely studied for their potential to revolutionize the solar energy industry. Unfortunately, the commercialization of PSCs remains challenging due to the limitation of high-performance, low-cost, and environmentally stable organic hole-transport materials (HTMs). For this reason, the development of a new generation HTMs is strongly anticipated. Hole transport material (HTM) is one of the critical components in perovskite solar cells, which is responsible for transpor...
Citation Formats
G. Gökçe, B. ÇETİN, and Z. Dursunkaya, “OLUKLU ISI BORULARINDA KURU ÇALIŞMA REJİMİNİN 3-BOYUTLU BİR MODEL İLE OLARAK İNCELENMESİ,” presented at the ULIBTK’21 23. Uluslararası Katılımlı Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97536.