Erasmus+ Vasıtasıyla Öğrenen Örgütü Teşvik Etmek: Türkiye'de Gençlik Kuruluşları

2022-08-01

Suggestions

Semantic prefetching and caching in 5G
Mehteroğlu, Can; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2017)
Recent popularity of mobile devices increased the demand for mobile network services and applications that require minimal delay. 5G mobile networks are expected to provide much lesser delay than the present mobile networks. One of the conventional ways for decreasing latency is caching content closer to end users. However, currently deployed methods are not effective enough. In this thesis, we propose a new astute caching strategy that is able to smartly predict subsequent user requests and prefetch necess...
Statistical Interpretation of the Relation Between ICP-OES/MS Geochemical and Mineralogical Data Obtained From Lake and Floodplain Sediments (Amuq Valley / SE Turkey)
Aykasım, Devin; Toksoy Köksal, Fatma; Avşar, Ulaş; Department of Geological Engineering (2022-2-3)
In the Amuq Valley region, mineralogical and elemental geochemical investigations were carried out along the undisturbed core samples that were taken from the Amuq Lake and from the vicinity of the mounds within this region. Mineralogical content of the sediments along these cores were examined by X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDS). Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry / Mass Spectrometry (ICP-OES/MS) analyses were ...
The role of hope study skilss in predicting test anxiety levels of university students
Denizli, Serkan; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2004)
This study aimed at investigating the role of hope and study skills in predicting test anxiety levels of female and male university students. The sample consisted of 442 students from four different undergraduate programs of Faculty of Education at Ege University. Turkish version of State Hope Scale (SHS, Snyder, 1996), Turkish form of Dispositional Hope Scale (DHS, Akman & Korkut, 1993), Study Skills Scale (SSI, Yıldırım, Doğanay & Türkoğlu, 2000) and Turkish form of Test Anxiety Inventory (TAI, Albayrak-K...
İnternet Üzerinden Spor Tüketimini Güdüleyen Etmenler Ve Spor Tüketimine Yönelik Endişeler.
Koçak, Mehmet Settar(2011-12-31)
Bu araştırmada genel olarak, internet üzerinden spor ürünleri alışverişi yapan tüketicileri güdüleyen etmenler ve bu tüketicilerin internetten alışverişlerinde duydukları endişeler araştırılacaktır. Araştırmada, internetten spor ürünleri alışverişi yapan bireylerin güdüleri ve endişeleri sorgulandığından, araştırmanın evreninin Türkiye'nin en yaygın internet-alışveriş sitesi hepsiburada.com'dan “yalnızca” spor ürünleri alışverişi yapan bireylerin oluşturması öngörülmektedir. Bu araştırmada iki...
Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Topal, Çağatay(2016-12-31)
Farklı aktörlerin bakış açılarını dikkate alarak genç işsizliğinin nedenlerini anlamak bu projenin amacını oluşturmaktadır. Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir ve aynı zamanda genç işsizliğinin yüksek olduğu bir ülkedir. Dünyada gençler arasında işsizlik, coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte genelde artış eğilimi içindedir. Yapılan çalışmalar gençlerin yetişkinlerden iki, üç hatta dört kat daha fazla işsizlik oranına sahip olduğunu göstermektedir. Gençlerin ilk kez iş arıyor olmaları, çalışma yaşamına dai...
Citation Formats
A. Göksel, “Erasmus+ Vasıtasıyla Öğrenen Örgütü Teşvik Etmek: Türkiye’de Gençlik Kuruluşları,” GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol. 10, no. 27, pp. 15–38, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.52528/genclikarastirmalari.982763.