Hide/Show Apps

İnternet Üzerinden Spor Tüketimini Güdüleyen Etmenler Ve Spor Tüketimine Yönelik Endişeler.

Bu araştırmada genel olarak, internet üzerinden spor ürünleri alışverişi yapan tüketicileri güdüleyen etmenler ve bu tüketicilerin internetten alışverişlerinde duydukları endişeler araştırılacaktır. Araştırmada, internetten spor ürünleri alışverişi yapan bireylerin güdüleri ve endişeleri sorgulandığından, araştırmanın evreninin Türkiye'nin en yaygın internet-alışveriş sitesi hepsiburada.com'dan “yalnızca” spor ürünleri alışverişi yapan bireylerin oluşturması öngörülmektedir. Bu araştırmada iki adet ölçme aracı kullanılacaktır. Bunlar; İnternetten Spor Tüketimi Güdülenme Ölçeği ve İnternetten Spor Tüketimi Endişe Ölçeği'dir. Her iki ölçek Hur, Ko ve Valacich (2007) tarafından geliştirilmiştir. İnternetten Spor Tüketimi Güdülenme Ölçeği- İSTGÖ (Scale of Motivation for Online Sport Consumption – SMOSC), internet üzerinden spor ürünleri alışverişi yapan bireyleri, bu alışverişe iten unsurları (güdüleyiciler), İnternetten Spor Tüketimi Endişe Ölçeği (İSTEÖ) ise internet üzerinden spor ürünleri alışverişi yapan bireylerin, alışverişleri esnasında duydukları endişeleri ölçmektedir.