Dilbilim Araştırmalarında Açık Bilim

2021-12-01
ATAMAN, ESRA
Çağlar, Ozan Can
Kırkıcı, Bilal

Suggestions

Dilbilim: Temel Kavramlar Sorunlar Tartışmalar
Hatipoğlu, Çiler (2006-05-01)
Dilbilim Derslerinin Yabancı Dil Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilere Etkileri Katkıları
Hatipoğlu, Çiler (null; 2008-09-01)
Dilbilimci Listesi, 13 ,, Platon'dan 1600'e Avrupa'daki Dilbilim Tarihinin Gözden Geçirilmesi. Vivien Yasası
Sönmez, Margaret Jeanne M. (Cambridge Üniversitesi Yayınları, 2002-09-01)
Implementing the type-raising algorithm by grammar compiling
Demir, Oğuzhan; Bozşahin, Hüseyin Cem; Department of Cognitive Sciences (2019)
Type-raising is part of theory of Combinatory Categorial Grammar, by which all arguments including complements are type-raised. Generating type-raising rules in an automatic manner in the compile-time via a simple tool would make experimenting with Combinatory Categorial Grammar faster, allowing control on each run. In this study, created tool is tested with various grammars including large scale Eve database, giving results in O(N) where N is the number of verbs in the grammar.
Dilbilgisi, bilişim ve bilişsel bilim
Bozşahin, Hüseyin Cem; Zeyrek Bozşahin, Deniz (2000-01-01)
Citation Formats
E. ATAMAN, O. C. Çağlar, and B. Kırkıcı, “Dilbilim Araştırmalarında Açık Bilim,” DILBILIM ARASTIRMALARI, vol. 32, no. 2, pp. 149–175, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.18492/dad.936072.