Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Non-Formal Öğrenme: Avrupa Komisyonu Gençlik Projeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

2022-01-01

Suggestions

Türkiye’de Sosyal İlgi Konusunda Yürütülen Araştırmalar: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaya, Özgür Salih (2021-12-31)
Challenges for Regional Governance in Turkey: The Role of Development Agencies
Ertugal, Ebru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
This article examines the functioning of Regional Development Agencies (DAs) in Turkey from a policy instruments approach with a view to uncovering their intended and unintended consequences for regional governance. The policy instruments approach challenges the functionalist view that instruments are merely technical and neutral devices for realizing policy aims in the most effective way. Instead, the article shows that as policy instruments, the DAs are highly political with important political consequenc...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurum...
Türkiye’de Kent Planlamanın Sorunları ve Avrupa Birliği Süreci: Bir Karşıt Görüş Avrupa Birliği Süreci ve Planlama (8 Kasım Dünya Şehircilik Günü bildiriler kitabı)
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2002-11-06)
Türkiye’nin Afet Yönetimi: Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (Palme Yayın Dağıtım, 2018-01-01)
Citation Formats
Ö. Şenyuva and A. Göksel, Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Non-Formal Öğrenme: Avrupa Komisyonu Gençlik Projeleri Üzerinden Bir Değerlendirme. 2022.