Soğutma Grubu Gürültüsü için Gürültü Bariyeri Tasarımı

2019-10-17
Erdem, Ege
SÜ GÜL, ZÜHRE
Çalışkan, Mehmet
Türk Akustik Derneği (TAKDER) 13. Ulusal Akustik Kongresi, Diyarbakır

Suggestions

Soğutma Çevriminde Performans Katsayısı İyileştirilmesine Yönelik Olarak Kondenserde Açığa Çıkan Isı Enerjisinin Termoelektrik Sistem Yardımıyla Kompresöre Aktarımı: Modelleme Ve Deneysel Çalışma
Bayer, Özgür(2016-12-31)
Soğutma çevrimi, dış ortam sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta belirli bir hacim yaratmayı amaçlayan ve bunu soğutucu bir akışkanın sözkonusu ortamdan ısıyı evaporatör yardımı ile emmesi, kompresör yardımıyla basınçlandırıldıktan sonra da kondenserde ısıyı çevreye atması ile gerçekleştiren çevrimdir. Çevrimde kondenserde yüksek basınçta ısıyı yoğuşarak atan akışkan genleşme valfinden geçerek alçak basınçta sıvı hale dönüştürülür. Kondenserde açığa çıkan ısı enerjisinin hasat edilerek elektrik enerjisine...
Simulation of refrigerated space with radiation
Bayer, Özgür; Oskay, Rüknettin; Department of Mechanical Engineering (2009)
Performance of a refrigerator can be characterized with its ability to maintain a preset low temperature by spending the least amount of electricity. It is important to understand natural convection inside a refrigerator for optimizing its design for performance. Computational Fluid Dynamics (CFD) together with experiments is a very powerful tool for visualizing flow and temperature fields that are essential for understanding a phenomenon that involves both fluid and heat flow. In this aspect, simulations a...
Sogutmasiz Kizilötesi Termomekanik Algilayici Tasarimi Üretimi ve Testi
Toy, Muhammed Fatih; Ferhanoğlu, Onur; Akar, Orhan; Akın, Tayfun (null; 2008-10-17)
Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi
Kahveci, Harika Senem(2018-12-31)
Bir yüksek basınç türbin kanadının uç bölgesindeki akışın hesaplamalı olarak incelemesi yapılacaktır. Amaç, farklı soğutma konfigürasyonlarının, kanat ucundaki üç boyutlu akış fiziğine olan etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotları ile hesaplanması ve aerodinamik performansın nasıl etkilendiğinin gözlemlenmesidir.
High performance readout electronics for uncooled infrared detector arrays
Yıldırım, Ömer Özgür; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
This thesis reports the development of high performance readout electronics for resistive microbolometer detector arrays that are used for uncooled infrared imaging. Three different readout chips are designed and fabricated by using a standard 0.6 m CMOS process. Fabricated chips include a conventional capacitive transimpedance amplifier (CTIA) type readout circuit, a novel readout circuit with dynamic resistance nonuniformity compensation capability, and a new improved version of the CTIA circuit. The fabr...
Citation Formats
E. Erdem, Z. SÜ GÜL, and M. Çalışkan, “Soğutma Grubu Gürültüsü için Gürültü Bariyeri Tasarımı,” presented at the Türk Akustik Derneği (TAKDER) 13. Ulusal Akustik Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100743.