Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi

2018-12-31
Bir yüksek basınç türbin kanadının uç bölgesindeki akışın hesaplamalı olarak incelemesi yapılacaktır. Amaç, farklı soğutma konfigürasyonlarının, kanat ucundaki üç boyutlu akış fiziğine olan etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotları ile hesaplanması ve aerodinamik performansın nasıl etkilendiğinin gözlemlenmesidir.

Suggestions

Soğutma Çevriminde Performans Katsayısı İyileştirilmesine Yönelik Olarak Kondenserde Açığa Çıkan Isı Enerjisinin Termoelektrik Sistem Yardımıyla Kompresöre Aktarımı: Modelleme Ve Deneysel Çalışma
Bayer, Özgür(2016-12-31)
Soğutma çevrimi, dış ortam sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta belirli bir hacim yaratmayı amaçlayan ve bunu soğutucu bir akışkanın sözkonusu ortamdan ısıyı evaporatör yardımı ile emmesi, kompresör yardımıyla basınçlandırıldıktan sonra da kondenserde ısıyı çevreye atması ile gerçekleştiren çevrimdir. Çevrimde kondenserde yüksek basınçta ısıyı yoğuşarak atan akışkan genleşme valfinden geçerek alçak basınçta sıvı hale dönüştürülür. Kondenserde açığa çıkan ısı enerjisinin hasat edilerek elektrik enerjisine...
Kimysal Reaksiyonlu Aero-Termodinamik Akışlarda Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) ve Adjoint Yöntemleri ile Tasarım Optimizasyon Yazılımı Geliştirilmesi
Eyi, Sinan(2015-12-31)
Kimyasal reaksiyonlu akışlarda, hızlı yakınsama, stabilite ve duyarlılık değerlerinin verimli ve hızlı olarak hesaplanması açısından Newton yönteminin birçok avantajı bulunmasına rağmen Jacobian matrislerinin oluşturulması ve çözülmesi bilgisayar zamanını artırmaktadır. Newton yönteminin avantajlarını korurken dezavantajlarının azaltılması yönünde Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) yöntemi önemli kazanımlar sağlamaktadır. Projenin amacı daha önce Newton ve adjoint yöntemleri kullanılarak kimyasal reaksiyo...
Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi
Silik, Yusuf; Tanıker, Semih; Yaman, Ulaş (2017-11-25)
Bu çalışma kapsamında bir soğuk gaz itki kontrol sisteminin pnömatik akış kontrolünün benzetimi yapılmıştır. Soğuk gaz itki kontrol sistemi, uzay araçlarının konum kontrolünde kullanılan reaksiyon kontrol yöntemlerinden birisidir. İtki, basınç regülatöründen sağlanan sabit basınçlı gazın pnömatik akış kontrol valfinin kontrolü ile sağlanır. Valften çıkan akış, momentum korunumu prensibine göre akışın yönüne ters bir kuvvet oluşturur. Sistemin benzetiminde pnömatik akış kontrol valfi olarak, düşük maliyetler...
YAPAY SINIR AGLARI VE DERIN OGRENME YONTEMLERININ GPU UZERINDE PARALEL CALISTIRILMASI
Halıcı, Uğur; Ulusoy, İlkay; Eral, Mustafa; Küçükakşit, Kağan; Akkaya, Ibrahim Batuhan(2016-12-31)
Bu projede Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Derin öğrenme yöntemlerinin GPU (ekran kartı) üzerinde paralel çalıştırılarak hızlandırılması amaçlanmaktadır. YSA ve derin ağ yapılarında çok sayıda node bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu yapılar için geliştirilen ögrenme algoritmalarında, veri başına yapılması gereken işlemler iteratif olduğundan çok fazla kere tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca algoritmaları üzerinde çalışacağı veri setleri de çok fazla sayıda örnek içerdiğinden bu yapılacak işlemlerin sayısını ay...
Formulation and characterization of food simulants for cooling and freezing appliances
Baydemir, Seçil; Öztop, Halil Mecit; Özvural, Emin Burçin; Department of Food Engineering (2022-7)
Electrical household and similar cooling and freezing appliance manufacturers are continuously seeking ways to improve properties of their products. To design such appliances and obtain generalized and standardized results, developing test methods using food simulants has been a new strategy. Drip loss is an important problem experienced by the consumers during thawing of meat and refrigerator manufacturers try to design appliances to minimize this problem. Food simulants are used to mimic the cooling and ...
Citation Formats
H. S. Kahveci, “Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62101.