Hide/Show Apps

Soğutma Çevriminde Performans Katsayısı İyileştirilmesine Yönelik Olarak Kondenserde Açığa Çıkan Isı Enerjisinin Termoelektrik Sistem Yardımıyla Kompresöre Aktarımı: Modelleme Ve Deneysel Çalışma

Soğutma çevrimi, dış ortam sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta belirli bir hacim yaratmayı amaçlayan ve bunu soğutucu bir akışkanın sözkonusu ortamdan ısıyı evaporatör yardımı ile emmesi, kompresör yardımıyla basınçlandırıldıktan sonra da kondenserde ısıyı çevreye atması ile gerçekleştiren çevrimdir. Çevrimde kondenserde yüksek basınçta ısıyı yoğuşarak atan akışkan genleşme valfinden geçerek alçak basınçta sıvı hale dönüştürülür. Kondenserde açığa çıkan ısı enerjisinin hasat edilerek elektrik enerjisine dönüştürülüp kompresörün tükettiği elektrik enerjisinin bir kısmının buradan sağlanması teoride sistem performans katsayısını (COP) yükseltecek ve buna bağlı olarak da ekonomik anlamda daha avantajlı soğutma çevrimlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Yürütülmesi planlanan projenin amacı; üretilen bir deney düzeneği yardımıyla soğutma kabininin farklı soğutma yüklerine karşılık olarak kondenserden atılan atık ısı enerjisinin termoelektrik ünite tarafından hasat edilerek elektrik enerjisine çevirip kompresöre ek enerji kaynağı olarak aktarılması ve termoelektrik ünite olmadan hesaplanan çevrim performans katsayısı ile termoelektrik ünite entegre edilmiş çevrimin performans katsayılarının karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda projenin hedefi; atık ısı enerjisinden üretilen elektrik yardımıyla sistem performansının ne kadar iyileştirilebildiğini belirlemek ve termoelektrik ünitelerin entegre edildiği soğutma sistemlerinin ileride yaygınlaşıp yaygınlaşamayacağına yönelik öngörüleri netleştirmektir.