Soğutma Çevriminde Performans Katsayısı İyileştirilmesine Yönelik Olarak Kondenserde Açığa Çıkan Isı Enerjisinin Termoelektrik Sistem Yardımıyla Kompresöre Aktarımı: Modelleme Ve Deneysel Çalışma

2016-12-31
Soğutma çevrimi, dış ortam sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta belirli bir hacim yaratmayı amaçlayan ve bunu soğutucu bir akışkanın sözkonusu ortamdan ısıyı evaporatör yardımı ile emmesi, kompresör yardımıyla basınçlandırıldıktan sonra da kondenserde ısıyı çevreye atması ile gerçekleştiren çevrimdir. Çevrimde kondenserde yüksek basınçta ısıyı yoğuşarak atan akışkan genleşme valfinden geçerek alçak basınçta sıvı hale dönüştürülür. Kondenserde açığa çıkan ısı enerjisinin hasat edilerek elektrik enerjisine dönüştürülüp kompresörün tükettiği elektrik enerjisinin bir kısmının buradan sağlanması teoride sistem performans katsayısını (COP) yükseltecek ve buna bağlı olarak da ekonomik anlamda daha avantajlı soğutma çevrimlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Yürütülmesi planlanan projenin amacı; üretilen bir deney düzeneği yardımıyla soğutma kabininin farklı soğutma yüklerine karşılık olarak kondenserden atılan atık ısı enerjisinin termoelektrik ünite tarafından hasat edilerek elektrik enerjisine çevirip kompresöre ek enerji kaynağı olarak aktarılması ve termoelektrik ünite olmadan hesaplanan çevrim performans katsayısı ile termoelektrik ünite entegre edilmiş çevrimin performans katsayılarının karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda projenin hedefi; atık ısı enerjisinden üretilen elektrik yardımıyla sistem performansının ne kadar iyileştirilebildiğini belirlemek ve termoelektrik ünitelerin entegre edildiği soğutma sistemlerinin ileride yaygınlaşıp yaygınlaşamayacağına yönelik öngörüleri netleştirmektir.

Suggestions

Doğal veya Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Düz Panel Ekran Uygulamalarında Tasarım Kriterlerinin Deneysel ve Sayısal Modellemesi ve Optimizasyonu
Bayer, Özgür(2015-12-31)
Düz panel ekranlar, elektrik ile kutuplaşabilen kimyasal bileşenlerin, içlerinden geçirilen ışığı kırma özelliklerinden faydalanarak yarı geçirgen yüzeylerde görüntü oluşturmakta kullanılan aygıtlardır. Çalışma prensipleri gereği, kullandıkları ışık kaynakları oldukça fazla ısı üretimine sebep olmaktadır. Bu yüzden ısınmaya sebep olan fenomenlerin analitik olarak incelenmesi ve soğutma hedeflerine bağlı olarak bir çok farklı ölçekteki ekran için uygulanabilir parametrik bir soğutma modellemesi geliştirilme...
Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi
Kahveci, Harika Senem(2018-12-31)
Bir yüksek basınç türbin kanadının uç bölgesindeki akışın hesaplamalı olarak incelemesi yapılacaktır. Amaç, farklı soğutma konfigürasyonlarının, kanat ucundaki üç boyutlu akış fiziğine olan etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotları ile hesaplanması ve aerodinamik performansın nasıl etkilendiğinin gözlemlenmesidir.
Katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin sayısal incelenmesi
Tarı, İlker(2016-12-31)
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri fotovoltaik hücrelere kıyasla gerek boyutlandırılabilir olmaları gerekse ısıl enerji depolayabilmeleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimine geçişte çok önemli olacaklardır. Yakın zamanda önerilen katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri hem daha yüksek çalışma sıcaklıklarına çıkılarak verimin arttırılması hem de sıcak katı taneciklerin depolanması yoluyla enerji depolanmasına izin vermesi nedeniyle d...
KOHEZYONSUZ ZEMINLERIN ÇIFT YÖNLÜ DÖNGÜSEL BURULMA TESTI
Çetin, Kemal Önder(2013-12-31)
Ülkemizde gerçeklesen son depremlerde görüldügü üzere, çogunlukla zemin karakterinin iyi belirlenememesinin sonucunda hatali temel tasarimindan kaynakli , yapilarin yikilmakta ya da oturulamayacak durumda hasar gördügü gözlemlenmistir. Afyon-Dinar depremi sonrasinda birçok yapida karsilasildigi gibi, dinamik yük altinda yapilarin kenar ve köse kisimlarinin zemine asiri yüklendigi anda eksenel ve kesme yüklerinin zemine birlikte etkidigi görülmüstür. Bu anlarda, zemin dayanimi asilarak yapilarda çökme meydan...
Değişik Kanat Profillerinin Darrieus tipi Su Türbinlerinin Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Aksel, Mehmet Haluk; Yavuz, Mehmet Metin; Demircan, Eren(2015-12-31)
Yenilenebilir enerjiye olan gereksinim son yıllarda artan enerji ihtiyacı nedeniyle artış göstermektedir Gel git enerjisi de rüzgar, güneş ve dalga enerjisinin yanısıra son dönemlerde gelişim gösteren enerji kaynakları arasında yerini almaktadır. Gel git enerjisinin kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi, teknolojik olarak rüzgar türbinlerine benzer türbinlerle gerçekleştirilir. Darrieus rotor tipi dikey eksenli su türbinleri de bu amaçla kullanılan türbin tiplerindendir. Darrieus su türbinleri gel git ak...
Citation Formats
Ö. Bayer, “Soğutma Çevriminde Performans Katsayısı İyileştirilmesine Yönelik Olarak Kondenserde Açığa Çıkan Isı Enerjisinin Termoelektrik Sistem Yardımıyla Kompresöre Aktarımı: Modelleme Ve Deneysel Çalışma,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59017.