Genetik Algoritma ile LEED Sınıfları ve Enerji Verimli Sistemlerin Maliyetlerinin Bir Vaka Analizinde Optimizasyonu

2021-05-28
Uğurlu, Bengisu
Atikoğlu, M. Ceylin
Aksoy, Ayşegül

Suggestions

Orbit transfer optimization of a spacecraft with impulsive thrusts using genetic algorithm
Yılmaz, Ahmet; Özgören, Mustafa Kemal; Department of Mechanical Engineering (2012)
This thesis addresses the orbit transfer optimization problem of a spacecraft. The optimal orbit transfer is the process of altering the orbit of a spacecraft with minimum propellant consumption. The spacecrafts are needed to realize orbit transfer to reach, change or keep its orbit. The spacecraft may be a satellite or the last stage of a launch vehicle that is operated at the exo-atmospheric region. In this study, a genetic algorithm based orbit transfer method has been developed. The applicability of gen...
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
A genetic algorithmfor structural optimization
Taşkınoğlu, Evren Eyüp; Oral, Süha; Department of Mechanical Engineering (2006)
In this study, a design procedure incorporating a genetic algorithm (GA) is developed for optimization of structures. The objective function considered is the total weight of the structure. The objective function is minimized subjected to displacement and strength requirements. In order to evaluate the design constraints, finite element analysis are performed either by using conventional finite element solvers (i.e. MSC/NASTRAN®) or by using in-house codes. The application of the algorithm is shown by a num...
Design optimization of truss structures using genetic algorithms
Ünalmış, Dilek; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2012)
Design optimization of truss structures is a popular topic in aerospace, mechanical, civil, and structural engineering due to benefits to industry. Common design problem for the structures is the weight minimization. Especially in aerospace engineering the minimization of the weight of the total structure gets the highest importance in the design. This study focuses on the design optimization of 2D and 3D truss structures. The objective function is the total mass of the structure which is subjected to stres...
A genetic algorithm for 2d shape optimization
Chen, Wei Hang; Oral, Süha; Department of Mechanical Engineering (2008)
In this study, an optimization code has been developed based on genetic algorithms associated with the finite element modeling for the shape optimization of plane stress problems. In genetic algorithms, constraints are mostly handled by using the concept of penalty functions, which penalize infeasible solutions by reducing their fitness values in proportion to the degrees of constraint violation. In this study, An Improved GA Penalty Scheme is used. The proposed method gives information about unfeasible ind...
Citation Formats
B. Uğurlu, M. C. Atikoğlu, and A. Aksoy, “Genetik Algoritma ile LEED Sınıfları ve Enerji Verimli Sistemlerin Maliyetlerinin Bir Vaka Analizinde Optimizasyonu,” presented at the 5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/.