Hide/Show Apps

Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu

Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüde etkilememesi bir sistem kısıtı olarak optimizasyon modelinde yer alacaktır. Bu varsayımlarla kuyuların nasıl yerleştirilmesi gerektiği optimizasyon sonucunda bulunacaktır.