Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi

Download
2022-12-01
Gündelik milliyetçilik tartışmalarında, insan faaliyetlerini dikkate alan aşağıdan yukarıya milliyetçilik okumaları hem milliyetçilik hem de gündelik hayat çalışmalarına kayda değer bir dinamizm getirmiştir. Ancak gündelik milliyetçilik üzerine yapılan çalışmaların çoğu, sıradan insanların gündelik hayatta ulusal kimliklerini nasıl inşa ettiklerine odaklandığından, gündelik hayatta üretilen milliyetçilik eleştirilerinin üretim ve dağıtım ilişkilerini yeterince ele almamaktadır. Bu makale, dünyanın farklı ülkelerinden farklı sanatçıların ulusal sembollere müdahale ederek ürettikleri bazı sanat eserlerini ve bunların ulusal kimlik, ulusal tarih ve devletlerin ulusal politikalarına getirdikleri eleştirel bakış açılarını tartışacaktır. Bu şekilde üretilen sanat eserlerinin gündelik hayatın ritmini bozduğunu ve etik, estetik, hukuki ve siyasi alanlara tartışmalı müdahalelerde bulunduğunu savunuyorum.
Moment Dergi

Suggestions

Everyday Nationalism in Turkey: Construction of Turkishness in Nevşehir
Ravanoğlu Yılmaz, Sezen; Çırakman Deveci, Aslı; Department of Political Science and Public Administration (2022-9-28)
This thesis aims to understand in a period in which Islamist and ethnic nationalism become a dominant paradigm in Turkish politics, in a small- sized nationalist and conservative central Anatolian city, Nevşehir. Right-wing political parties representing political Islam and ethnic nationalism have historically always been strong in Nevşehir. This thesis aims to reveal how Turkishness is discursively constructed and reproduced by everyday actors from different political positions in Nevşehir. For this purpos...
Türk kimliği içerikleri :sosyal psikolojik bir yaklaşım
Taşdemir, Nagihan; Öner Özkan, Bengi (Türk Psikologlar Derneği, 2016-12-01)
De-nationalising Nationalism in Iran: An Account on the Interaction between Domestic and International Dynamics
Ergun Özbolat, Ayça (Uluslararasi Iliskiler Dergisi, 2020-12-01)
The discipline of International Relations is increasingly paying attention to nationalism, although this attention is mostly limited with the role of nationalism on international system. By presenting an approach born out of the intersection of Historical Sociology in International Relations (HSIR) and the Modernist School of Nationalism, this paper aims at expanding the terrain of nationalism studies in International Relations (IR). Using Iran as an example, it demonstrates that three basic premises of HSI...
Hearing and remembering the voices of women in the Turkish nation building process: Kadinlar Dünyası and Türk Kadın Yolu
Uçak, Deniz; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe; Department of International Relations (2018)
This thesis examines the relationship between nationalism and gender with a particular focus on the making of Turkish nationalism and women, based on the analysis of two women’s periodicals: Kadınlar Dünyası and Türk Kadın Yolu. While the former was published in the latest stage of the Ottoman period between 1913 and 1921, coinciding with the emergence and rise of Turkish nationalism, the latter was published after the foundation of the Republic between 1925 and 1927. Accordingly, this thesis tries to under...
The formation of Iraqi nationalism under The British mandate (1920- 1932)
Akın, Pırıl; Boztemur, Recep; Department of Middle East Studies (2009)
This thesis examines the development of a national identity and the ideology of nationalism, and the formation of nation-state in Iraq under the British Mandate from 1920 to 1932. The study focuses on the influences of the early Arab nationalist movements during the last decades of the Ottoman Empire and under the British Mandate over Iraqi nationalism and nation-state process. The study specifically examines the Mosul question and its effects on the formation of the territorial unity of the state in Iraq. ...
Citation Formats
E. Çolak, “Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi,” Moment Dergi, vol. 9, no. 2, pp. 370–392, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101805.