Yenilikçi Uyarlanabilir Bir Zarf Koruma Sisteminin Farklı Rüzgar Türbinleri Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi

2023-01-01

Suggestions

Yenilikçi İngilizce Öğretim İlke ve Yöntemleri ile Uyumlu Eğitim Teknolojisinin Etkin Kullanımı
Savaş, Perihan (2017-10-06)
A novel layered boron-based neutron shield design and results from neutron and gamma irradiation studies
Muçogllava, Brunilda; Demirköz, Melahat Bilge; Uzun Duran, Selcen; Department of Micro and Nanotechnology (2022-2-18)
Neutron radiation is a widely used tool in medical radiotherapy, non-destructive radiography, material structural studies, and more. However, the absence of electromagnetic charge allows neutrons to easily penetrate materials and skin, causing radioactivation, ionization and displacement damage. For each of the aforementioned applications, shielding against neutrons is of utmost importance. A novel, layered boron-based shield has been designed and tested for shielding in medical applications. The design int...
A phenomenological study on mathematics teachers having experience with innovative learning activities: views, enablers,and barriers
Erbasan, Elçin; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Mathematics Education (2021-2-10)
The purpose of the study was to investigate middle school mathematics teachers’ views and experiences regarding innovative mathematics learning activities. This study also aimed to determine enablers and barriers in the process of the activities and teachers’ suggestions that may lead the educational stakeholders to increase the qualityofmathematicsinstruction and accordingly, student learning. Phenomenological research was conducted with thirteen middle school mathematics teachers ...
How do institutions matter for innovative entrepreneurship? An investigation at the regional scale
demirdağ, ismail; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2021-7-2)
Entrepreneurship, which is widely regarded as the primary source of employment, technological progress, innovation and sustainable economic growth and development, differs significantly in terms of level and type across countries and even regions of the same country. Numerous studies have tried to explain why the level and type of entrepreneurship vary by regions with various regional determinants such as human capital, financial resources, unemployment, urbanisation, natural opportunities, industrial clust...
Gelecekçi Bir Tasarım Senaryosunun Video-Denemelerle İnşası
Özdemir, Atınç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarlama pratiği düşünme ile başlar. Dolayısıyla, belleğin anlık çağrışımların montajından oluşan şematik yapısı ve düşünmenin doğrusal olmayan akışı, tasarımın zihinsel aşamaları için de geçerlidir. Bu işleyiş, görme duyusuyla ilgili bir başka alanı, sinematografiyi, akla getirir. Montaj, hareketli görüntülerin yegâne bir araya gelme mantığıdır. Görüntü yoluyla bir düşüncenin inşası olarak tarif edilen video- denemeler ise doğrusal olmayan montajlarıyla bu ilgiyi kurmak için yeterince ilham vericidir. Tas...
Citation Formats
M. Şahin and İ. Yavrucuk, “Yenilikçi Uyarlanabilir Bir Zarf Koruma Sisteminin Farklı Rüzgar Türbinleri Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi,” Mühendis ve Makina, vol. 2023, no. 0, pp. 0–0, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/102384.