Doğrusal Olmayan Mühendislik Yapıları İçin Cevap Kontrol Yaklaşımına Dayanan Özgün Bir Deneysel Modal Analiz Yöntemi

2020-7-24
Özgüven, Hasan Nevzat
Karaağaçlı, Taylan
Buluş, yapısal dinamikte doğrusal olmayan sistemleri tanılama (identification)? (nonlinear system identification in structural dynamics) alanı ve metodolojileri ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, doğrusal olmayan bir sistemin titreşim davranışını betimleyen matematiksel modelin deneysel veriler kullanılarak oluşturulması alanı ve metodolojileri ile ilgilidir. Bunun yanında buluş doğrusal olmayan özelliklerin ihmal edilebildiği sistemler için de kullanılabilir.
Citation Formats
H. N. Özgüven and T. Karaağaçlı, “Doğrusal Olmayan Mühendislik Yapıları İçin Cevap Kontrol Yaklaşımına Dayanan Özgün Bir Deneysel Modal Analiz Yöntemi,” 00, 2020.