SAVTEK 2022 10. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler

2022-09-01
Citation Formats
M. K. Leblebicioğlu, M. İ. Gökler, R. O. Yıldırım, E. Ciğeroğlu, G. O. Özgen, and A. G. Uluyurt, SAVTEK 2022 10. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler. 2022.