Roles Of Industrial Designers In Innovationbased Companies: The Case Of ODTÜ Teknokent

2023-12
Bilim ve Teknoloji Parkları, sanayi ve akademinin teknoloji transferi ve inovasyona odaklandığı platformlardır. Bu nedenle, endüstriyel tasarımcıların teknoparklardaki rollerini anlamak, endüstriyel tasarımcılardan ortak beklentilerin anlaşılması ve disiplinler arası ekiplerde etkili çalışma ortamlarının sağlanması için gereklidir. Bu çalışmaya, bağlamı anlamak ve alan çalışmasına temel oluşturmak için endüstriyel tasarım, inovasyon ve teknoparklar üzerine bir literatür taramasıyla başlanmıştır. Alan çalışmasında, ODTÜ TEKNOKENT Ankara’da çalışan endüstriyel tasarımcıların yetkinliklerini anlamak, onların inovasyon alanında tasarım konusundaki anlayışlarını, çalışma ortamındaki etmen ve sınırlılıklarını keşfetmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla farklı firmalarda çalışan endüstriyel tasarım mezunları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, endüstriyel tasarımcıların inovasyona katkılarını, takım çalışması deneyimlerini ve üniversite ile işbirliği tiplerini ortaya koymaktadır. Çalışma, inovasyona dayalı şirketlerde tasarımı disiplinler arası ekiplere daha iyi entegre etme, endüstriyel tasarımcılardan daha net beklentiler belirleme ve endüstriyel tasarımı içeren politikaları destekleme konusunda rehberlik edecektir.
Citation Formats
S. Turhan, “Roles Of Industrial Designers In Innovationbased Companies: The Case Of ODTÜ Teknokent,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 79–97, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/tr/sayi/40-2.