Rüzgâr Enerjisi

2023-01-01
Kaya, Muammer
Yıldırım, Betül
Kentel Erdoğan, Elçin
Oğuz, Elif
Ateş, Funda
Tiftikçi, Ali
Çarbaş, Buket
Görgülü, Ahmet Orhan
Kıvrak, Arif
Citation Formats
M. Kaya et al., Rüzgâr Enerjisi. 2023.