APTAMER BAĞLI YÜZEYLERDE VEGF VE İNTERFERON PROTEİNLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ

2015-05-29
Höçük, Canan
GÜLER TOKAT, ÜLKÜ
SALİH, BEKİR
Citation Formats
C. Höçük, Ü. GÜLER TOKAT, and B. SALİH, “APTAMER BAĞLI YÜZEYLERDE VEGF VE İNTERFERON PROTEİNLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ,” presented at the 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109345.