Özgecilik (Diğerkamlık) Davranışının İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Arasında Kişilik Özelliklerinin, Risk Tutumunun, Cinsiyetin ve COVID-19 Korkusunun Etkisi

2024-04-20
47th EBES Conference-Berlin
Citation Formats
Ş. Şimşek and Ö. Özdemir, “Özgecilik (Diğerkamlık) Davranışının İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Arasında Kişilik Özelliklerinin, Risk Tutumunun, Cinsiyetin ve COVID-19 Korkusunun Etkisi,” presented at the 47th EBES Conference-Berlin, Berlin, Almanya, 2024, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109974.