Applied Ethics Research Center (UEAM), Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1)

Has File(s)
Yes (1)

Author
Tözer, Ayhan (1)

Subject
Alternatif platformlar (1)
Altyapı ve hizmete dayalı rekabet (1)
Ex ante ve ex post düzenleme (1)
GeniĢbant internet (1)
Yeni nesil Ģebekeler (1)

Date Issued
2011 (1)

Item Type
Article (1)

Recent Submissions

Genişbant Internet Hizmetleri Piyasasında Düzenleme, Rekabet ve Düzenleyici Kurum Politikalarının Değerlendirmesi
Tözer, Ayhan (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2011)
GeniĢbant internet hizmetleri1 , bilgi ekonomisinin en önemli altyapılarından birini oluĢturmakta ve hem sosyal hem de iktisadi pek çok alanda yeni dönüĢümlere sebep olmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin rekabet avantajlarını...
Citation Formats