Graduate School of Marine Sciences, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (236)

Has File(s)
No (222)
Yes (14)

Author
Özkan, Korhan (48)
Salihoğlu, Barış (46)
Gücü, Ali Cemal (34)
Kıdeyş, Ahmet Erkan (30)
Tuğrul, Süleyman (28)

Subject
Black Sea (8)
Karadeniz (4)
Oceanography (4)
İskenderun Körfezi (3)
Mersin Körfezi (3)

Date Issued
1992 - 1999 (19)
2000 - 2009 (43)
2010 - 2019 (138)
2020 - 2022 (36)

Item Type
Conference Paper (161)
Poster (4)
Conference (3)
Presentation (2)
Workshop (1)

Recent Submissions

The Genomic Landscape of Deubiquitinating Enzymes Across Breast Cancer Subtypes
Bınarcı, Büşra; Tuncer, Taner; Akman, H. Begüm (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Breast cancer, the most frequently diagnosed malignancy in women worldwide, is a highly heterogeneous disease on the molecular level and is classified into multiple subtypes [1]. There are 4 major subtypes of breast cancer...
Insight into impact of high resistance-causing mutations on penicillin binding protein 3 of h. influenzae suggests an alternative approach for combating antibiotic resistance
Alhamwi, Almotasem belah; Atılgan, Canan; Sensoy, Ozge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Currently prescribed antibiotics target predominantly the catalytic site of bacterial proteins. Moreover, they focus on wild-type proteins; however, bacteria adopt mutations to survive in their challenging environment. Acc...
A novel phylogeny-dependent coevolution algorithm
Kuru, Nurdan; Adebali, Ogün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Machine learning-based prediction of survival in cancer using multi-omics data
Çoruh, Ayşe Nur; Doğan, Tunca (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Machine learning-based prediction of survival in cancer using multi-omics data Ayşe Nur Çoruh1,2, Tunca Doğan1,2,* 1Biological Data Science Lab, Department of Computer Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turkey 2Dep...
The effect of divalent ions on the interactions between histones and dna
Çavdar, Gözdem; Kale, Seyit (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
In eukaryotes, ̃147 bp of DNA is packaged around histones (H2A, H2B, H3, H4) corresponding to helices (a1, a2, and a3). These helices interact to form the octamer called nucleosome, the basic repeating unit of chromatin. ...
Discovering more efficient production pathways of plant secondary metabolites through retrosynthesis
Yonet , Nilay; Yilmaz, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Plant secondary metabolites constitute a useful array of natural ingredients, especially for therapeutics, the food additives industry, and many other industrial fields. Thereby, metabolic engineers are looking for alterna...
Predictingprotein-protein interactions usingGCN-based encoder-decoder combined with a transformer
ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Predicting protein-protein interactions using GCN-based encoder-decoder combined with a transformer Proteins are large and complex molecules that play countless roles throughout the biological world. They interact through ...
Evaluation of genotype imputation for ancient genomes from regions underrepresented in the reference panel
Çubukcu, Hande; Yet, İdil; Kılınç, Gülşah Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü; 2022-10)
Genotype imputation decreases the need for producing high coverage genomes since it allows to generate diploid genotypes from low coverage genome sequencing data. GLIMPSE is a recently developed software for imputing low-c...
Mersin ve İskenderun Körfezleri İçin Kıyısal Kırılganlık Değerlendirmesi
Aykut, Fahri; Tezcan, Devrim (2022-6-15)
Kıyılar, dalga, rüzgâr ve akıntı gibi doğal faktörler tarafından sürekli olarak değiştirilen hassas ve dinamik alanlardır. Son yüzyılda oldukça etkili olan iklim değişikliği ise kıyıların değişimini hızlandıran ve kıyılar...
KARADENİZ HAMSİSİ İLK ÜREME BOYU DEĞİŞİMİ VE BU DEĞİŞİMİN YAŞA DAYALI STOK DEĞERLENDİRME MODELLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Akkuş, Gizem; Gücü, Ali Cemal (2022-06-03)
Karadeniz hamsisi (Engraulis encrasicolus), Karadeniz’deki trofik seviyesi ve yüksek ticari değeri ile öncelikliyönetim planı uygulanan, kısa ömürlü, hızlı büyüyen ve yüksek üreme potansiyeline sahip olan küçükpelajik balı...
MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJENİN TÜKENMESİ VE MÜSİLAJIN ETKİLERİ
Matıkcı, Asım Mustafa; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Uysal, Zahit; Kazak, Melike; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Marmara Denizi ekosistemi insan baskıları sebebiyle son 40 yılda büyük değişime uğramıştır. Bu baskıların başında denize çeşitli yollarla deşarj edilen evsel, sanayii ve tarımsal atıklar, aşırı balıkçılık, liman ve denizci...
KARADENİZ TÜRKİYE KARASULARINDA MEVSİMSEL BİRİNCİL ÜRETİM
Mantıkcı, Asım Mustafa; Uysal, Zahit; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Karadeniz 1970’li yıllardan başlayan insan aktiviteleri sonucu nehir girdilerindeki besin yüklerinin artışı ile ötrofikasyon problemleri yaşamıştır. 1980-90’larda tepe noktasında ulaşan birincil üretim, özellikle Tuna Nehr...
Türk Denizlerine özgü bütünleşik hidrodinamik-biyojeokimyasal model uygulamaları: Karadeniz örneği.
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Cagdas, Bulut; Sadighrad, Ehsan; Guess, Ozgur; Hauck, Judith; Timmermann, Ralph; Wekerle, Claudia (2022-06-01)
The dispersal of pelagic larvae in marine environments is one mechanism of connecting marine populations across large distances and structuring their population success and persistence. It is mostlythe planktonic stages of...
TÜRK DENİZLERİNE ÖZGÜ BÜTÜNLEŞİK HİDRODİNAMİK- BİYOJEOKİMYASAL MODEL UYGULAMALARI: KARADENİZ ÖRNEĞİ
Arkin, Şadi Sinan; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Sadighrad, Ehsan; Acar, Ali Osman; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
The fact that the Black Sea has unique physical and biogeochemical properties makes it difficult to use common models used to study many seas in the world. Considering this fact, an integrated modeling system has been deve...
KUZEY-DOĞU AKDENİZ'DEKİ KARBONDİOKSİT AKIŞLARININ YILLIK BÜTÇESİ
Ibello, Valeria; Örek, Hasan (2022-06-01)
Ocean, CO2 alma ve depolama kabiliyeti sayesinde atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu düzenler. Atmosfer ve okyanus arasındaki CO2 akışının değerlendirilmesi, hem okyanus asitlenme düzeyini hem de okyanusun küresel ısınmaya k...
KARADENİZ’DE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ÜST TABAKA BİYO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNDE UZUN DÖNEMLİ DEĞİŞİMLER
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2022-06-01)
Karadeniz, kendine özgü fiziksel ve biyo-kimyasal özelliklere sahip tipik bir kapalı denizdir. Karadeniz derin basenindeki kalıcı tuzluluk tabakalaşması sonucu, yüzeyden haloklin alt derinliklerine fiziksel prosesler yoluy...
MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİNDE SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Tezcan, Devrim (2022-06-01)
Marmara Denizi kendine özgü fiziksel dinamikleri olan ve birçok insan kaynaklı baskı altında bulunan bir iç denizimiz olarak öne çıkmaktadır. Marmara Denizi Çanakale Boğazı ile Ege’ye İstanbul Boğazı ile de Karadeniz’e bağ...
1979-2021 YILLARI ARASINDA, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ YÜZEY DENİZ SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ
Latif, Mohammed Abdul; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Deniz yüzey sıcaklığı (SST), son onyıllarda küresel ısınma nedeni ile artmıştır. Okyanus suyu ısı miktarı hem okyanus dinamiklerine hem de deniz canlı yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karadeniz ve D...
Modeling the impact of mesoscale eddies on water mass transport in the Black Sea.
Ehsan Sadighrad; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış; ARKIN, ŞADİ SİNAN; HÜSREVOĞLU, YUSUF SİNAN (2021-07-15)
Modeling seasonal and interannual variability of pelagic fish larval dispersal and connectivity in the Black Sea.
Çağdaş, Bulut; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış; ARKIN, ŞADİ SİNAN (2021-07-15)
Citation Formats