Arzu Sorguç

E-mail
arzug@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Levels of Mapping in Nature-informed Studies: A case study on informed wall
Kruşa Yemişcioğlu, Müge; Sorguç, Arzu (2022-09-13)
Nature provides a vast amount of information to be learnt in various scales with different level of complexities in architecture. Today, the increasing role of computational design and advents in new fabrication technologi...
Origami to Decode Folding Strategies in Nature
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge; Hagiwara, Ichiro (2022-08-05)
Demystifying Machine Learning for Architecture Students
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge; Yetkin, Ozan (2022-06-26)
Teknolojideki gelişmeler, verilerin artışı, yeni yaklaşımların benimsenmesini kolaylaştıran araçlar ve makine öğrenmesi uygulamalarının mimariye artan oranda dahil olması öğrencilerin bu alanlara ve uygulama çalışmalarına ...
Is Circularity a Measure for Complexity in Architecture?
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (2022-05-13)
A component-oriented strategy for building digital design using a product architecture
Sorguç, Arzu; Topak, Sila Çankaya; Messner, J. I. (2022-05-13)
Symmetry groups for understanding and interpreting structural grids of kinetic skins in architecture
Çavuş, Özlem; Sorguç, Arzu (2021-06-29)
Structural grids of kinetic surfaces are mostly neglected in the initial design phases in spite of their mechanical and visual significance. The grid design needs to be considered together with the hosted kinetic surface b...
Computer-Aided Fabrication Technologies as Computational Design Mediators
Sönmez, Ayça; Sorguç, Arzu (2021-01-01)
Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. All rights reserved.The developments in recent technologies through Industry 4.0 lead to the integration of digital design and manufacturing processe...
Sayısal Tasarım Araçlarının Kışı mı Geliyor?
Sorguç, Arzu; Yetkin, Ozan (2020-10-24)
Dijital medyanın çekiciliği ve artan kullanımı ile hesaplama ve bilgi teknolojilerinin kullanılabilirliği, tasarım sürecini ve yapım eylemini değiştirmektedir. CAD ve CAM mimari tasarımın erken aşamalarından başlayarak, mi...
Mimarlıkta Fabrikasyon Teknolojileri ve Endüstri/Mimarlık 4.0
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (2020-10-01)
Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu dönüşüm, tasarım süreçlerinin...
Design Space Exploration of Initial Structural Design Alternatives via Artificial Neural Networks
Yetkin, Ozan; Sorguç, Arzu (2019-09-13)
Increasing implementation of digital tools within a design process generates exponentially growing data in each phase, and inevitably, decision making within a design space with increasing complexity will be a great challe...
Citation Formats