Ebru Şevik

E-mail
esevik@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak Temizel, Neris Saadet (2021-08-01)
Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekansal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler
Şevik, Ebru; Çalışkan, Olgu (2019-01-15)
Çağlar boyunca, ideal kent ve ideal toplum tasviri şehircilik yazınının en temel konularından birini oluşturmuştur. ‘İdeal’in arayışı içerisinde ortaya çıkan Ütopya kavramı öncelerde edebiyat yazını içerisinde irdelenmiş o...
Emergent Heterotopias of Squatter Settlements: The Changing Role of the Other in the case of Turkey
Şevik, Ebru (null; 2017-10-09)
Territoriality of Heterotopia: Thresholds As The Condition Of Heterotopian Space
Şevik, Ebru (null; 2017-06-25)
CATALOGUE 01: METU MASTER OF URBAN DESIGN
Efeoğlu, Hulusi Eren; Şevik, Ebru (2016-01-01)
Citation Formats