Merve Sarıyer

E-mail
msariyer@metu.edu.tr
Department
Department of Chemical Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Steam Reforming of Ethanol with Nickel Impregnated Silica Aerogel
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2021-09-11)
Performance comparison of microwave and conventionally heated reactors for sorption enhanced reforming of ethanol over Ni impregnated SBA-15
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2019-12-01)
Hydrogen production from steam reforming of ethanol (SRE) and sorption enhanced steam reforming of ethanol (SESRE) over nickel impregnated SBA-15 catalyst was investigated in both conventionally and microwave heated reacto...
The Effect of Synthesis Parameters for the Mesoporous Carbons Using Silica Aerogel Templates
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2019-04-22)
Hydrogen is considered as one of the most promising future energy carrier due to its high energy density and its production through ethanol steam reforming reaction (SRE) has the potential to be used for its on board produ...
Comparison of Performances of Microwave and Conventionally Heated Reactors in Sorption Enhanced Reforming of Ethanol over Ni Incorporated Meesoporous Catalysts
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2018-10-28)
Etanolün adsorpsiyon destekli reformlanmasına katalizör ve sorbent sıralamasının etkisi
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tüketimi, biyokaynaklardan yeni enerji kaynakları ve enerji taşıyıcılarının üretimi için yapılan araştırma faliyetlerini hızlandırmıştır. Yakıt pili teknolojisinde yapılan ilerl...
The Effect of Divided Section Packing Concept on Hydrogen Purity in Sorption Enhanced Steam Reforming of Ethanol
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2018-08-31)
Performances of microwave and conventionally heated reactors in sorption enhanced reforming of ethanol over ni impregnated SBA-15
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2018-05-20)
Effect of Nickel impregnated CatalystSupports on Hydrogen Yield in the Ethanol Steam Reforming Reaction
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (2017-09-11)
Sorption Enhanced Steam Reforming of Ethanol with Ceria-SBA-15 Supported Nickel Catalysts
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2017-03-15)
Ni SBA 15 Katalizörü Üzerinde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmanın Elektrik Isıtmalı ve Mikrodalga Reaktörde İncelenmesi
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2016-08-23)
Citation Formats