Seçil Seymenler

E-mail
secils@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
The Motivational Aspects of the Career Decision Self- Efficacy in Emerging Adulthood: Striving for Goals
Seymenler, Seçil; Kara, Ahmet (2019-07-28)
Development of the Attitudes toward Infertility Scale (ATIS): validity and reliability study
SİYEZ, DİĞDEM MÜGE; ESEN, EROL; BARAN, BAHAR; Seymenler, Seçil; KAĞNICI, DİLEK YELDA; Siyez, Ender (2018-09-01)
Purpose: The purpose of the study was to develop both a valid and reliable scale to determine the attitudes of university students towards infertility.
Positive psychology in school-based career counseling
Seymenler, Seçil; Eken, Ece (2018-03-03)
One of the areas where positive psychology contributes by focusing on the strengths, virtues and positive features of individuals is the field of psychological counseling and guidance. The distinction between counseling pr...
Investigating knowledge levels of university students about infertility
SİYEZ, DİĞDEM MÜGE; Seymenler, Seçil; ESEN, EROL; Siyez, Ender; KAĞNICI, DİLEK YELDA; BARAN, BAHAR; Öztürk, Barışcan (2018-02-01)
Objective: The aim of this study was to determine the knowledge levels of university students about infertility and investigate the differences in knowledge levels according to sociodemographic variables and some lifestyle...
İnfertilite Psikolojik danışmanlığı
Seymenler, Seçil; SİYEZ, DİĞDEM MÜGE (Current Approaches in Psychiatry, 2018-01-01)
İnfertilite, yaşamı tehdit edici bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, çiftler üzerinde psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak etkileri olan karmaşık bir yaşam krizidir. İnfertil çiftler sadece tıbbi bir durumla ka...
Investigating university students’ attitudes towards infertility in terms of socio-demographic variables
SİYEZ, DİĞDEM MÜGE; Seymenler, Seçil; KAĞNICI, DİLEK YELDA; ESEN, EROL; BARAN, BAHAR; SİYEZ, ENDER (2018-01-01)
BACKGROUND
Investigating university students’ knowledge levels about Infertility
SİYEZ, DİĞDEM MÜGE; Seymenler, Seçil; KAĞNICI, DİLEK YELDA; BARAN, BAHAR; ESEN, EROL; ÖZTÜRK, BARIŞCAN; SİYEZ, ENDER (2017-08-17)
Determination of the needs for development of infertility psycho-educational program and the design of awebsite about infertility for University students
BARAN, BAHAR; SİYEZ, DİĞDEM MÜGE; KAĞNICI, DİLEK YELDA; Seymenler, Seçil; ESEN, EROL; ÖZTÜRK, BARIŞCAN; SİYEZ, ENDER (2017-08-07)
Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Siyez, Diğdem Müge; Esen, Erol; Seymenler, Seçil; Öztürk, Barışcan (null; 2017-07-17)
Bir işte çalışmaya başlamak, evlenmek ve ebeveyn olmak gibi gelişim görevlerini içeren genç yetişkinlik döneminden farklı olarak beliren yetişkinlik dönemi özellikle sanayi ve bilgi toplumlarında gözlenen karmaşık ekonomik...
Öğretmen adaylarında kariyer arzusunu yordayıcı değişkenler olarak duygusal zeka, özgecilik ve demografik değişkenler  
Seymenler, Seçil; Esen, Erol; Öztürk, Barışcan; Siyez, Diğdem Müge (null; 2017-07-17)
Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında son yıllarda öne çıkan kavramlardan birisi olan kariyer arzusu (career calling), kişisel olarak anlamlı olan ve diğerlerine yardım etme ile ilişkili bir kariyer hedefi olarak tanıml...
Citation Formats