İnfertilite Psikolojik danışmanlığı

2018-01-01
İnfertilite, yaşamı tehdit edici bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, çiftler üzerinde psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak etkileri olan karmaşık bir yaşam krizidir. İnfertil çiftler sadece tıbbi bir durumla karşı karşıya kalmamakta, aynı zamanda birtakım duygusal deneyimler de yaşamaktadırlar. İnfertil çiftlerin duygu, düşünce ve inançları infertil olmanın sonucu olarak sıklıkla değişime uğramaktadır. Buna bağlı olarak çoğu çift, bilgi ve deneyimleriyle gerekli desteği sağlayan infertilite psikolojik danışmanına ihtiyaç duyabilmektedir. Bu yazıda yeni bir alan olarak gelişmekte olan infertilite psikolojik danışmanlığının kapsamının tanımlanması amaçlanmaktadır.
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Suggestions

A POSTHUMANIST STUDY OF THE DYSTOPIAN NOVEL: MARGARET ATWOOD’S ORYX AND CRAKE, JEANETTE WINTERSON’S THE STONE GODS, DAVID MITCHELL’S CLOUD ATLAS
Kasurka, Mahinur Gözde; Yıldız Bağçe, Hülya; Department of English Literature (2022-2)
Demonstrating the adverse effects of modernity on life practices, the politics of life emerges as a significant issue in the twentieth century dystopia. The twentieth century dystopia focuses on autocratic regimes’ regulating life practices of the anthropos. With the advanced technology, rising trans-national corporations and ecological concerns, the contemporary dystopian novel shows a gradual transformation by revealing the fragility of the human in a similar manner with the othered figures of human-centr...
A Bibliometric and Altmetric Analysis and Visualization of Obsessive Compulsive Disorder: The Top 100 Most Cited Influential Studies
Başhan, Dilara Nurefşan (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Obsessive-Compulsive Disorder [OCD] is a psychiatric/psychological disorder that can start in childhood, adolescence, or early adulthood and progress quite severely depending on age of onset, and several other reasons. It is characterized by obsessions and compulsions that repeat and cause significant distress in a person's life. While obsessions cause distress, compulsive behaviors can help alleviate the stress evoked by the obsessions albeit temporarily. When the bibliometric analysis of OCD was performed...
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE ROCKING BEHAVIOR OF SEISMIC ISOLATED BRIDGES
Tabiehzad, Pourya; Dicleli, Murat; Department of Engineering Sciences (2021-9-06)
In this thesis study a comprehensive roadmap is proposed for detailed modeling of rocking behavior of superstructure deck. Furthermore, a parametric study is conducted to determine effect of the superstructure rocking in enhancing the seismic performance of the box girder type bridge structures. For this purpose, various nonlinear models varying based on one chosen parameter are designed. Nonlinear boundary time history analysis (NTHA) of the models are then conducted being exposed to a set of ground motion...
Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Akpınar, Abdullah; Xu, Mengyuan; Brooks , Kerry R. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içins...
Efl learners’ imagined communities and investments: multiple perspectives from an intensive English language program in Turkey
Aslan, Reyhan; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2020-9)
This study set out to investigate the relationship between imagined identities and L2 investments in an in-depth analysis of the three learners’ English learning stories who had diverse motivational profiles in a pre-undergraduate language education program in Turkey. Besides, this inquiry sought to explore the imagined communities informing the policy documents and the program members’ perspectives in order to reveal how their L2-mediated visions interacted with each other. With this purpose in mind, this ...
Citation Formats
S. Seymenler, “İnfertilite Psikolojik danışmanlığı,” Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, pp. 176–187, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/57580.